Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 4295/BTTTT-CBC về việc hướng dẫn tổ chức thực hiện công tác quy hoạch, sắp xếp lại mạng lưới báo chí in toàn quốc do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành

Số hiệu: 4295/BTTTT-CBC Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Thông tin và Truyền thông Người ký: Đỗ Quý Doãn
Ngày ban hành: 30/12/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 4295/BTTTT-CBC
V/v: Hướng dẫn tổ chức thực hiện công tác quy hoạch, sắp xếp lại mạng lưới báo chí in toàn quốc

Hà Nội, ngày 30 tháng 12 năm 2008

 

Kính gửi:

- Thủ trưởng các Bộ, các cơ quan ngang Bộ, các ban của Đảng ở Trung ương;
- Thủ trưởng các tổ chức, đoàn thể chính trị, xã hội ở Trung ương;
- Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

 

Thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương V, khóa X về công tác tư tưởng lý luận và báo chí trong tình hình mới và chỉ đạo của Bộ Chính trị tại Thông báo số 41-TB-TW ngày 11/10/2006; Chỉ thị số 37/2006/CT-TTg ngày 29/11/2006 của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Thông tin và Truyền thông được giao nhiệm vụ chủ trì, phối hợp với: Ban Tuyên giáo Trung ương, Văn phòng Chính phủ, Hội nhà báo Việt Nam, Bộ Ngoại giao, Bộ Nội vụ, Bộ Tư pháp và các cơ quan liên quan xây dựng và chỉ đạo thực hiện “Đề án Quy hoạch, sắp xếp lại hệ thống báo chí in toàn quốc đến năm 2020”.

Thực hiện nhiệm vụ được giao, để bảo đảm thời gian hoàn thiện Đề án quy hoạch báo chí theo yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Thông tin và Truyền thông xin gửi tới các Bộ, ngành, tổ chức, đoàn thể chính trị, xã hội ở Trung ương và các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương văn bản “Hướng dẫn công tác quy hoạch, sắp xếp lại mạng lưới báo chí in toàn quốc đến năm 2020” để làm căn cứ thực hiện việc quy hoạch, sắp xếp lại mạng lưới báo chí in trực thuộc; đồng thời có báo cáo bằng văn bản về quy hoạch báo chí của cơ quan, đơn vị, địa phương mình về Bộ Thông tin và Truyền thông (Cục Báo chí 50 Thi Sách, Hai Bà Trưng – Hà Nội) trước ngày 31 tháng 3 năm 2009.

Trân trọng./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ (để báo cáo);
- Văn phòng Chính phủ;
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Trung ương;
- Bộ trưởng;
- Vụ Pháp chế; Vụ Kế hoạch – Tài chính;
- Lưu: VP, Cục BC (NTT500)

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Đỗ Quý Doãn

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 4295/BTTTT-CBC về việc hướng dẫn tổ chức thực hiện công tác quy hoạch, sắp xếp lại mạng lưới báo chí in toàn quốc do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.273

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.94.202.172