Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 3710/VPCP–WebCP về việc chuyển giao trang thiết bị thuộc Ban điều hành Đề án 112 về Văn phòng Chính phủ và Website Chính phủ do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 3710/VPCP–WebCP Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Trần Quốc Toản
Ngày ban hành: 04/07/2007 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------

Số: 3710/VPCP–WebCP
V/v chuyển giao trang thiết bị thuộc Ban điều hành Đề án 112 về VPCP và Website Chính phủ

Hà Nội, ngày 04 tháng 07 năm 2007

 

Kính gửi:

- Bộ Tài chính;
- Ban điều hành Đề án 112 Chính phủ.

 

Xét đề nghị của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ tại Phiếu trình số 4135-PT ngày 3 tháng 7 năm 2007 về việc chuyển giao cơ sở hạ tầng trang tin điện tử (cổng) của Ban điều hành Đề án 112 Chính phủ về Website Chính phủ và bàn giao các hạng mục thuộc mạng diện rộng Chính phủ (CPNet) về Văn phòng Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đồng ý về nguyên tắc với đề nghị của Văn phòng Chính phủ, yêu cầu Ban Điều hành Đề án 112 Chính phủ:

1. Chuyển giao ngay hiện trạng cơ sở hạ tầng trang tin điện tử (cổng) của Ban Điều hành Đề án 112 Chính phủ về Văn phòng Chính phủ (Website Chính phủ) để khẩn trương triển khai hoạt động Cổng thông tin điện tử của Chính phủ;

2. Bàn giao ngay hiện trạng các hạng mục thuộc mạng diện rộng Chính phủ (CPNet) về Văn phòng Chính phủ (Trung tâm Tin học) quản lý, sử dụng để phục vụ hoạt động chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Thủ tướng Chính phủ giao Văn phòng Chính phủ chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính làm thủ tục chuyển giao tài sản từ Ban điều hành Đề án 112 Chính phủ về Văn phòng Chính phủ theo qui định hiện hành.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg, các PTTg (để b/c);
- VPCP: BTCN, các PCN, Cục Quản trị Tài vụ, Trung tâm Tin học;
- Lưu: VT, WebsiteCP (3).

KT.BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Trần Quốc Toản

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 3710/VPCP–WebCP về việc chuyển giao trang thiết bị thuộc Ban điều hành Đề án 112 về Văn phòng Chính phủ và Website Chính phủ do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.908

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.226.122.74