Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 35/TBTVN-HCTH về hướng dẫn về xây dựng website của Điểm TBT trong Mạng lưới TBT do Văn phòng TBT Việt Nam thuộc Tổng cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng ban hành

Số hiệu: 35/TBTVN-HCTH Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường chất lượng Người ký: Lê Quốc Bảo
Ngày ban hành: 27/06/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC TIÊU CHUẨN
ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG
VĂN PHÒNG TBT VIỆT NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

------------

Số: 35/TBTVN-HCTH
V/v: hướng dẫn về xây dựng website của Điểm TBT trong Mạng lưới TBT

Hà Nội, ngày 27 tháng 06 năm 2006

 

Kính gửi:

Cơ quan Thông báo và Điểm hỏi đáp về hàng rào kỹ thuật trong thương mại của các Bộ và địa phương

 

Ngày 4 tháng 5 năm 2006 Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Quy định về quy trình thông báo và hỏi đáp của Mạng lưới cơ quan thông báo và điểm hỏi đáp của Việt Nam về hàng rào kỹ thuật trong thương mại. Để phục vụ hoạt động thông báo và hỏi đáp về Hàng rào kỹ thuật trong thương mại đáp ứng Quy định này, đồng thời đảm bảo tính đồng bộ và hiệu quả của các hệ thống thông tin và tin học của Văn phòng TBT Việt Nam và các Điểm TBT của Bộ và địa phương, Văn phòng TBT Việt Nam xin hướng dẫn một số điểm trong việc xây dựng và vận hành trang tin điện tử (trang web) của các Điểm TBT của Bộ, địa phương như sau:

1. Yêu cầu chung đối với trang web

Những yêu cầu cần được đáp ứng nhằm đảm bảo sự đồng bộ và thông suốt của việc trao đổi thông tin giữa Cổng thông tin về TBT (TBT Portal) của Văn phòng TBT Việt Nam với các trang web của các Điểm TBT của Bộ và địa phương bao gồm:

a) Về nội dung:

Trang web cần có các nội dung chính sau:

- Phần “Tin tức”;

- Phần “Giới thiệu về chức năng nhiệm vụ của Điểm TBT của Bộ hoặc địa phương”;

- Phần “Hoạt động thông báo”;

- Phần “Hoạt động hỏi đáp”;

- Các cơ sở dữ liệu mà trang web có thể cung cấp hoặc liên kết;

Ngoài ra, các nội dung khác được bổ sung theo yêu cầu của Điểm TBT của Bộ, địa phương.

Ngôn ngữ của trang web chủ yếu bằng Tiếng Việt, có thể song ngữ (tiếng Anh), nếu cần.

b) Lựa chọn phần mềm cho trang web

- Để cấu trúc trang web của các Điểm TBT phù hợp với cấu trúc khung của TBT Portal của Văn phòng TBT Việt Nam, chương trình phần mềm của trang web nên tuân thủ theo Hệ thống quản lý nội dung sẽ được Dự án Mutrap bàn giao cho Văn phòng TBT Việt Nam.

- Các trang web của các Điểm TBT của Bộ, địa phương có thể được đặt tại các máy chủ có kết nối INTERNET của cơ quan chủ quản (Bộ, Vụ, Sở hoặc Chi cục) hoặc cũng có thể đặt tại máy chủ của Văn phòng TBT Việt Nam khi dự án TBT Portal của Mutrap kết thúc (Văn phòng TBT Việt Nam sẽ có thông báo thời điểm này để các Điểm TBT biết và liên hệ).

2. Thiết kế, xây dựng trang web

Các Điểm TBT của Bộ và địa phương có thể tự thiết kế hoặc lựa chọn người thiết kế, xây dựng trang web cho mình. Tuy nhiên để đảm bảo các yêu cầu nêu ở mục 1, đề nghị các Điểm TBT của Bộ và địa phương tham khảo ý kiến của Văn phòng TBT Việt Nam trong quá trình thiết kế, xây dựng trang web.

Ngoài ra, các Điểm TBT của Bộ và địa phương có thể đề nghị Văn phòng TBT Việt Nam thiết kế, xây dựng trang web theo thỏa thuận chuyên môn.

3. Tăng cường trao đổi thông tin giữa các cơ quan trong Mạng lưới TBT Việt Nam

Trước mắt, Văn phòng TBT Việt Nam đề nghị các Điểm TBT của Bộ và địa phương cung cấp thông tin về hoạt động của mình, để có thể cập nhật trên trang web của Văn phòng, giúp các Điểm TBT trong Mạng lưới và các cơ quan, doanh nghiệp có những thông tin tổng thể về hoạt động TBT trong cả nước.

Về lâu dài, các Điểm TBT trong Mạng lưới có thể bàn bạc và đi đến nhất trí về các phương thức trao đổi thông tin thích hợp nhằm giúp các Điểm TBT nâng cao hiệu quả hoạt động và giúp các cơ quan, doanh nghiệp dễ dàng hơn trong việc tiếp cận thông tin về TBT phục vụ hoạt động quản lý, sản xuất, kinh doanh của mình.

4. Để làm rõ hoặc biết thêm các thông tin có liên quan đến các vấn đề nêu trên, đề nghị các Điểm TBT của Bộ và địa phương liên hệ với Văn phòng TBT Việt Nam, Anh Cao Văn Hưởng, điện thoại: 04.7913441; Email: huong_cv1981@yahoo.com; Web: www.tbtvn.org.

Xin chân thành cảm ơn sự hợp tác của Quý Cơ quan.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên
- LĐTC (để báo cáo);
- Lưu: VT.

GIÁM ĐỐC
Lê Quốc Bảo

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 35/TBTVN-HCTH về hướng dẫn về xây dựng website của Điểm TBT trong Mạng lưới TBT do Văn phòng TBT Việt Nam thuộc Tổng cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.270

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.235.66.217