Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 1792/BGD&ĐT-VP về việc ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý và điều hành do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Số hiệu: 1792/BGD&ĐT-VP Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Giáo dục và Đào tạo Người ký: Trần Quang Quý
Ngày ban hành: 06/03/2007 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
----------

Số: 1792 /BGD&ĐT – VP
V/v: Ứng dụng CNTT trong quản lý, điều hành

Hà Nội, ngày 06 tháng 3 năm 2007

 

Kính gửi:

- Các giám đốc Sở giáo dục và đào tạo
- Các giám đốc, hiệu trưởng cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp

 

Thực hiện yêu cầu của Chính phủ về cải cách hành chính, Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ từng bước ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý và điều hành. Mục tiêu trước mắt là từ tháng 1/2008 chỉ sử dụng văn bản điện tử để trao đổi thông tin giữa Bộ Giáo dục và Đào tạo với các đơn vị trong ngành, với lộ trình:

- Từ 30/3/2007 đối với các đại học, trường đại học, cao đẳng;

- Từ 30/6/2007 đối với các Sở Giáo dục và Đào tạo;

- Từ 30/12/2007 đối với các trường TCCN;

Để triển khai thực hiện mục tiêu trên, Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ:

1. Phân loại các văn bản theo 3 nhóm:

- Nhóm 1: Chỉ sử dụng ở dạng điện tử để giao dịch; như thông báo, mời họp…; sau này Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ không gửi văn bản loại này qua đường bưu điện mà chỉ sử dụng văn bản điện tử để thông tin.

- Nhóm 2: Dùng cả dạng điện tử và dạng văn bản giấy; gồm các văn bản pháp quy, văn bản hướng dẫn, công văn chỉ đạo, điều hành,…; khi ban hành Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ gửi văn bản điện tử trước để các đơn vị biết và chủ động trong công việc; văn bản có dấu của Bộ sẽ gửi qua bưu điện như thông lệ.

- Nhóm 3: Chỉ giao dịch bằng giấy là những văn bản mật hoặc những văn bản chưa được phép công bố;

Địa chỉ giao dịch của Bộ Giáo dục và Đào tạo là: vp@moet.gov.vn

2. Tổng hợp và cung cấp các địa chỉ email của tất cả các đơn vị quản lý nhà nước thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo, các đơn vị trong ngành để các đơn vị tiện lien lạc;

Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị các giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, các giám đốc, hiệu trưởng cơ sở giáo dục đào tạo, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp:

1. Thiết lập địa chỉ Email của đơn vị, phân công cán bộ quản lý và kiểm tra email thường xuyên (ít nhất 2 lần/ngày).

2. Cung cấp địa chỉ Email của đơn vị, họ tên và địa chỉ của cán bộ quản lý địa chỉ Email đó cho Văn phòng Bộ Giáo dục và Đào tạo ( và qua địa chỉ: vp@moet.gov.vn) đề nghị cung cấp trước thứ Năm ngày 15/3/2007.

3. Phê duyệt tất cả Email trước khi gửi đi từ địa chỉ của đơn vị: Những văn bản ý kiến được gửi từ những địa chỉ Email của đơn vị là ý kiến chính thức của đơn vị, vì vậy lãnh đạo đơn vị phải phê duyệt tất cả các email trước khi gửi đi, chịu trách nhiệm về nội dung của Email và phải nói rõ học tên, chức danh người duyệt nội dung.

Đây là nội dung của Chính phủ và của Bộ Giáo dục và Đào tạo để thực hiện chương trình cải cách hành chính, đề nghị các đơn vị tích cực phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo để triển khai, trong quá trình thực hiện có gì vướng mắc hoặc có sang kiến, đề xuất xin vui long gửi về Văn phòng Bộ Giáo dục và Đào tạo hoặc qua địa chỉ vp@moet.gov.vn.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lãnh đạo của Bộ (để báo cáo);
- Các đơn vị thuộc cơ quan Bộ (để biết);
- Trung tâm tin học (để biết);
- Phòng TH, phòng VT-LT (để phối hợp)

TL.BỘ TRƯỞNG
CHÁNH VĂN PHÒNG
Trần Quang Quý

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 1792/BGD&ĐT-VP về việc ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý và điều hành do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.353
DMCA.com Protection Status

IP: 54.146.206.127