Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 122/VPCP-KGVX về việc kết nối chương trình O2TV “sức khỏe và cuộc sống” vào hệ thống truyền hình cáp ở các địa phương do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 122/VPCP-KGVX Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Trần Quốc Toản
Ngày ban hành: 06/01/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 122/VPCP-KGVX
V/v kết nối chương trình O2TV “sức khỏe và cuộc sống” vào hệ thống truyền hình cáp ở các địa phương

Hà Nội, ngày 06 tháng 01 năm 2009

 

Kính gửi:

- Bộ Thông tin và Truyền thông;
- Đài Truyền hình Việt Nam.

 

Ngày 02 tháng 01 năm 2009, Văn phòng Chính phủ nhận được văn bản số 1355/TTr-BYT ngày 30 tháng 12 năm 2008 của Bộ Y tế (đồng thời gửi đến Đài Truyền hình Việt Nam) trình Thủ tướng Chính phủ về việc kết nối chương trình O2TV “sức khỏe và đời sống” vào hệ thống truyền hình cáp ở các địa phương.

Để có đủ cơ sở trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định, Văn phòng Chính phủ đề nghị quý Bộ và Đài Truyền hình Việt Nam có ý kiến bằng văn bản về đề nghị của Bộ Y tế tại văn bản nêu trên và gửi đến Văn phòng Chính phủ trước ngày 15 tháng 01 năm 2009.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg, các PTTg;
- Bộ Y tế;
- VPCP: BTCN, PCN Trần Quốc Toản, các Vụ: KTN, ĐP, TH, TTĐT;
- Lưu: VT, KGVX (3)

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Trần Quốc Toản

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 122/VPCP-KGVX về việc kết nối chương trình O2TV “sức khỏe và cuộc sống” vào hệ thống truyền hình cáp ở các địa phương do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.053

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 35.175.113.29