Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 027/CNTT-CNTT về việc hướng dẫn lại việc thực hiện thao tác Kết xuất dữ liệu trong quá trình vận hành hệ thống GTT22 do Cục CNTT-TKHQ ban hành

Số hiệu: 027/CNTT-CNTT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục Công nghệ thông tin Người ký: Nguyễn Trần Hiệu
Ngày ban hành: 28/01/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC CNTT-TKHQ
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------

Số: 027/CNTT-CNTT
V/v hướng dẫn lại việc thực hiện thao tác Kết xuất dữ liệu trong quá trình vận hành hệ thống GTT22  

Hà Nội, ngày 28 tháng 01 năm 2008

 

Kính gửi: Cục Hải quan các tỉnh, thành phố

Trong thời gian vừa qua, Tổng cục hải quan nhận được một số ý kiến phản ánh của các Cục HQ tỉnh, thành phố về vấn đề thiếu dữ liệu tham khảo trên chương trình GTT22. Cục CNTT-TKHQ đã phối hợp cùng Vụ Kiểm tra thu thuế XNK tiến hành kiểm tra việc thực hiện truyền nhận dữ liệu GTT22 tại một số địa phương để xác định nguyên nhân và nhận thấy: Phần lớn nguyên nhân dẫn đến việc dữ liệu GTT22 không được truyền đầy đủ từ cấp Chi cục lên cấp Cục và từ cấp Cục lên cấp Tổng Cục là do cán bộ đảm nhận việc kết xuất dữ liệu GTT22 tại cấp Chi cục và Cục đã thực hiện sai thao tác trên chương trình.

Để loại bỏ sai sót trong quá trình truyền nhận thông tin Giá tính thuế, Cục CNTT-TKHQ hướng dẫn thống nhất thao tác sử dụng chức năng này của chương trình theo phụ lục đính kèm công văn này.

Đề nghị Cục HQ các tỉnh, thành phố nghiên cứu hướng dẫn tại công văn để thực hiện đúng việc truyền nhận dữ liệu Giá tính thuế tại các Chi cục và các đơn vị thuộc Cục.

Cục CNTT-TKHQ thông báo để Cục Hải quan các Tỉnh, Thành phố biết và triển khai thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ KTTT XNK (để phối hợp);
- Lưu: VT, CNTT.

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG

Nguyễn Trần Hiệu

 

PHỤ LỤC

HƯỚNG DẪN THAO TÁC KẾT XUẤT DỮ LIỆU TRUYỀN LÊN HQ CẤP TRÊN

- Đối với cấp Cục: Thực hiện việc kết xuất dữ liệu bằng menu:

[Tổng hợp số liệu] -> [3. Kết xuất thông tin truyền lên HQ cấp trên];

Chỉ đánh dấu vào các ô kiểm chọn tại phần “Thông tin kết xuất”, sau đó nhấn nút [Kết xuất dữ liệu]

Lưu ý: Chức năng “kết xuất lại dữ liệu đã truyền theo ngày đăng ký tờ khai XNK” chỉ thực hiện khi có yêu cầu kết xuất lại từ HQ cấp trên.

- Đối với cấp Chi Cục: Thực hiện việc kết xuất dữ liệu bằng menu:

[Tổng hợp số liệu] -> [3. Kết xuất thông tin truyền lên HQ cấp trên];

Chỉ đánh dấu vào các ô kiểm chọn tại phần “Thông tin kết xuất”, sau đó nhấn nút [Kết xuất dữ liệu]

Lưu ý: Chức năng “kết xuất lại dữ liệu đã truyền theo ngày đăng ký tờ khai XNK” chỉ thực hiện khi có yêu cầu kết xuất lại từ HQ cấp trên.

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 027/CNTT-CNTT về việc hướng dẫn lại việc thực hiện thao tác Kết xuất dữ liệu trong quá trình vận hành hệ thống GTT22 do Cục CNTT-TKHQ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.870
DMCA.com Protection Status

IP: 54.227.31.145