Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 43/UBCK-VP của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc thực hiện nghiêm chỉnh các quy định về chứng khoán và thị trường chứng khoán

Số hiệu: 43/UBCK-VP Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước Người ký: Vũ Bằng
Ngày ban hành: 24/01/2007 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

UỶ BAN CHỨNG KHOÁN
NHÀ NƯỚC
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 43/UBCK-VP
V/v: thực hiện nghiêm chỉnh các quy định về chứng khoán và thị trường chứng khoán

Hà Nội, ngày 24 tháng 01 năm 2007 

 

Kính gửi: Các công ty chứng khoán

Thời gian qua, thị trường chứng khoán Việt Nam đã có những bước phát triển khá, kéo theo đó là số lượng tài khoản giao dịch chứng khoán và số lượng lệnh giao dịch mua/bán chứng khoán của các nhà đầu tư tăng nhanh. Để đảm bảo phục vụ hoạt động giao dịch chứng khoán được tốt, Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước yêu cầu các công ty chứng khoán thực hiện theo đúng quy định, đặc biệt chú trọng thực hiện nghiêm chỉnh các vấn đề sau:

1. Thực hiện việc mở/ đóng, quản lý tài khoản giao dịch chứng khoán, lưu ký chứng khoán của nhà đầu tư đảm bảo chặt chẽ, theo đúng quy định của pháp luật hiện hành;

2. Nhận và đặt lệnh giao dịch chứng khoán cho nhà đầu tư đảm bảo theo đúng quy trình nghiệp vụ và các quy định hiện hành; đảm bảo công bằng, công khai, minh bạch;

3. Cung cấp thông tin đầy đủ, trung thực và kịp thời cho khách hàng đối với các hoạt động môi giới, tư vấn đầu tư chứng khoán;

4. Sớm nâng cấp cơ sở hạ tầng công nghệ, đảm bảo diện tích Phòng giao dịch phục vụ khách hàng./.

 

 

UỶ BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
CHỦ TỊCH
Vũ Bằng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 43/UBCK-VP của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc thực hiện nghiêm chỉnh các quy định về chứng khoán và thị trường chứng khoán

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.317
DMCA.com Protection Status

IP: 3.85.245.126