Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 1143/BXD-QLN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Nguyễn Trần Nam
Ngày ban hành: 13/06/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ XÂY DỰNG
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 1143/BXD-QLN
V/v: Xây dựng thí điểm thành lập Sàn giao dịch Bất động sản chuẩn.

Hà Nội, ngày 13 tháng 6 năm 2008

 

Kính gửi:

- Công ty Cổ phần quỹ đầu tư Bất động sản
- Ngân hàng TMCP các Doanh nghiệp ngoài quốc doanh Việt Nam

 

Bộ Xây dựng nhận được công văn số 31/2008/CV-VPReit ngày 23 tháng 5 năm 2008 của Công ty Cổ phần quỹ đầu tư Bất động sản Ngân hàng TMCP các Doanh nghiệp ngoài quốc doanh Việt Nam (VPReit) về việc xin thí điểm thành lập Sàn giao dịch bất động sản chuẩn. Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

1/ Việc xây dựng hệ thống các sàn giao dịch bất động sản là một trong những giải pháp quan trọng từng bước hoàn thiện cơ cấu thị trường bất động sản. Bộ Xây dựng ủng hộ chủ trương xây dựng thí điểm Sàn giao dịch bất động sản chuẩn nhằm công khai và minh bạch toàn bộ các hoạt động giao dịch bất động sản góp phần lành mạnh thị trường bất động sản theo ý kiến đề xuất của VPReit.

2/ Để có sự thống nhất chung về mô hình tổ chức hoạt động của sàn giao dịch bất động sản, Bộ Xây dựng giao Cục Quản lý nhà và Thị trường Bất động sản hỗ trợ về chuyên môn để VPReit xây dựng và vận hành “Sàn Giao dịch bất động sản”.

Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng, đề nghị Quý Công ty nhiên cứu triển khai đề án để Sàn giao dịch bất động sản sớm được đưa vào hoạt động./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VP, QLN.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Trần Nam

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 1143/BXD-QLN ngày 13/06/2008 về việc xây dựng thí điểm thành lập Sàn giao dịch Bất động sản chuẩn do Bộ Xây dựng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.400

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 35.168.110.128