Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 915/TTg-CCHC về tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính và đẩy mạnh cải cách hành chính do Thủ tướng Chính phủ ban hành.

Số hiệu: 915/TTg-CCHC Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 11/07/2007 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 915/TTG-CCHC

V/v tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính và đẩy mạnh cải cách hành chính

Hà Nội, ngày 11 tháng 07 năm 2007 

 

 

Kính gửi:

- Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;

 

- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

 

Để tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính và tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính thiết thực, hiệu quả, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu:

1. Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức thực hiện nghiêm túc Nghị định số 99/2006/NĐ-CP ngày 15 tháng 9 năm 2006 về công tác kiểm tra việc thực hiện chính sách, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch; thực hiện chủ trương mẫu hóa các báo cáo kiểm tra và tăng cường cử cán bộ xuống cơ sở để nắm bắt tình hình, kịp thời tháo gỡ những vướng mắc, khó khăn và xử lý những sai phạm, yếu kém trong quá trình tổ chức thực hiện, trường hợp vượt thẩm quyền, báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

2. Không tổ chức Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính tại các bộ, ngành, địa phương, xác định cải cách hành chính là nhiệm vụ của người đứng đầu cơ quan hành chính các cấp, hàng năm lấy kết quả cải cách hành chính làm tiêu chí đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ. Bộ phận tham mưu giúp việc chuyên trách về cải cách hành chính phải đặt dưới sự chỉ đạo trực tiếp của người đứng đầu cơ quan hành chính (Bộ trưởng và Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh). Đội ngũ này phải là những cán bộ có năng lực và phẩm chất, năng động, sáng tạo, trong độ tuổi phát triển và tâm huyết với công việc cải cách hành chính.

3. Bộ Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính, Bộ Nội vụ và Văn phòng Chính phủ sơ kết một năm thực hiện Quyết định số 144/2006/QĐ-TTg ngày 20 tháng 6 năm 2006 về việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2000 vào hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước, nhằm khắc phục những bất cập liên quan đến cách thức triển khai thực hiện, hoạt động tư vấn, đánh giá, cấp giấy chứng nhận, cũng như mức đơn giá chi cho các hoạt động này, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định trong tháng 8 năm 2007./.

 

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- TTgCP, các PTTg CP;

- VPCP: BTCN, các PCN, các Vụ,

Cục, đơn vị trực thuộc, Website CP,

Người phát ngôn của TTgCP;

- Lưu: VT, CCHC (5).

THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 915/TTg-CCHC về tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính và đẩy mạnh cải cách hành chính do Thủ tướng Chính phủ ban hành.

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.306
DMCA.com Protection Status