Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 7970/VPCP-TCCV về việc thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về kiện toàn tổ chức Tổ công tác thực hiện Đề án 30 tại bộ, địa phương do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 7970/VPCP-TCCV Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Nguyễn Xuân Phúc
Ngày ban hành: 19/11/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
---------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------------------

Số: 7970/VPCP-TCCV
V/v thực hiện chỉ đạo của TTgCP về kiện toàn tổ chức Tổ công tác thực hiện Đề án 30 tại bộ, địa phương

Hà Nội, ngày 19 tháng 11 năm 2008

 

Kính gửi:

- Các bộ, cơ quan ngang bộ;
- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

 

Ngày 22 tháng 5 năm 2008, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến chỉ đạo các bộ, cơ quan ngang bộ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (gọi chung là cấp tỉnh) thành lập Tổ công tác thực hiện Đề án 30 tại bộ, cơ quan ngang bộ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh theo đúng quy định tại Phụ lục số III ban hành kèm theo Quyết định số 07/QĐ-TTg ngày 04 tháng 01 năm 2008 (Công văn số 3335/VPCP-TCCV); tiếp đó ngày 23 tháng 9 năm 2008, Thủ tướng Chính phủ tiếp tục có ý kiến chỉ đạo yêu cầu các đồng chí Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trước ngày 10 tháng 10 năm 2008 kiện toàn xong tổ chức Tổ công tác thực hiện đề án 30 tại bộ, địa phương mình theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và hướng dẫn của Tổ công tác chuyên trách cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ (Công văn số 6279/VPCP-TCCV).

Thực hiện nhiệm vụ được giao, Văn phòng Chính phủ đề nghị Quý cơ quan trước ngày 25 tháng 11 năm 2008 có văn bản báo cáo Thủ tướng Chính phủ về việc kiện toàn Tổ công tác thực hiện đề án 30 của cơ quan mình, gửi Văn phòng Chính phủ để tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTgCP, các PTTg CP (để b/c);
- VPCP: BTCN, các PCN, Vụ: TH, TTĐT, TCTCT, các Tổ phó;
- Lưu: VT, TCCV (5).    

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Nguyễn Xuân Phúc   

 

THE OFFICE OF GOVERNMENT
-------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM Independence - Freedom – Happiness
----------

No.: 7970/VPCP-TCCV
Ref: Implementing the Prime Minister’s instruction on consolidating the personnel of ministerial and provincial Task Forces

Hanoi, November 19, 2008

 

To:

- Ministries, Ministry-level agencies
- People’s Committees of provinces and cities under direct central management
..................................................

..................................................

..................................................
Hãy đăng nhập hoặc đăng ký Thành viên Pro tại đây để xem toàn bộ văn bản tiếng Anh.Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 7970/VPCP-TCCV về việc thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về kiện toàn tổ chức Tổ công tác thực hiện Đề án 30 tại bộ, địa phương do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.004

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.235.11.178