Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 793/CV-SVHTT về việc Giấy phép kinh doanh bán, cho thuê băng, đĩa phim hết hiệu lực do Sở Văn hóa thông tin ban hành

Số hiệu: 793/CV-SVHTT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Sở văn hoá thông tin Người ký: Nguyễn Thế Thanh
Ngày ban hành: 30/03/2007 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
SỞ VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN
*****

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số: 793/CV-SVHTT
Về việc Giấy phép kinh doanh bán, cho thuê băng, đĩa phim hết hiệu lực

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 03 năm 2007

 

Kính gửi:

- Ủy ban nhân dân quận, huyện;
- Phòng Văn hóa Thông tin - Thể thao.

 

Thực hiện Văn bản số 823/BVHTT-PC ngày 14 tháng 3 năm 2007 của Bộ Văn hóa - Thông tin về việc Giấy phép kinh doanh bán, cho thuê băng, đĩa phim hết hiệu lực, Sở Văn hóa và Thông tin đề nghị Ủy ban nhân dân quận, huyện chỉ đạo Phòng Văn hóa Thông tin - Thể thao thực hiện như sau:

- Căn cứ Điều 28 và Điều 31 Luật Điện ảnh (Quốc hội thông qua ngày 29 tháng 6 năm 2006, có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2007), tổ chức, cá nhân bán, cho thuê băng, đĩa phim không phải xin Giấy phép kinh doanh của Sở Văn hóa và Thông ti (Giấy phép hoạt động bán, cho thuê phim, băng, đĩa hình) do đó Giấy phép kinh doanh bán, cho thuê băng, đĩa phim không còn hiệu lực từ ngày Luật Điện ảnh có hiệu lực.

- Hộ gia đình có nhu cầu bán, cho thuê băng, đĩa phim muốn hoạt động phải đăng ký thành lập doanh nghiệp hoạt động theo quy định của Luật Điện ảnh và Luật Doanh nghiệp (nếu sử dụng thường xuyên mười lao động trở lên); phải thực hiện đăng ký kinh doanh hộ cá thể và hoạt động theo Luật Điện ảnh và quy định của Chính phủ (đối với hộ kinh doanh quy mô nhỏ, sử dụng thường xuyên dưới mười lao động).

- Tổ chức, cá nhân kinh doanh băng, đĩa phim chỉ được bán, cho thuê phim nhựa, băng phim, đĩa phim đã có giấy phép phổ biến của cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền về điện ảnh; băng, đĩa phim phải được dán nhãn kiểm soát của Bộ Văn hóa - Thông tin.

- Kể từ ngày ký Thông báo này, Sở Văn hóa và Thông tin sẽ không tiếp nhận hồ sơ và cấp Giấy phép kinh doanh bán, cho thuê băng, đĩa phim.

- Khi thanh tra, kiểm tra các cơ sở kinh doanh bán, cho thuê băng, đĩa phim không yêu cầu cơ sở phải xuất trình Giấy phép kinh doanh bán, cho thuê băng, đĩa phim do Sở Văn hóa và Thông tin cấp.

Đề nghị quý Ủy ban nhân dân và Phòng Văn hóa Thông tin - Thể thao quận, huyện thông báo rộng rãi cho người kinh doanh biết./.

 

 

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
Nguyễn Thế Thanh

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 793/CV-SVHTT về việc Giấy phép kinh doanh bán, cho thuê băng, đĩa phim hết hiệu lực do Sở Văn hóa thông tin ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.294
DMCA.com Protection Status

IP: 54.234.114.202