Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 748/TTg-QHQT về việc phê duyệt kết quả kỳ họp lần thứ 7 Ủy ban liên chính phủ Việt Nam – Triều Tiên do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 748/TTg-QHQT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Phạm Gia Khiêm
Ngày ban hành: 18/05/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 748/TTg-QHQT
V/v phê duyệt kết quả kỳ họp lần thứ 7 Ủy ban liên chính phủ Việt Nam – Triều Tiên

Hà Nội, ngày 18 tháng 05 năm 2009

 

Kính gửi:

Các Bộ: Công thương, Ngoại giao, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Giao thông vận tải, Giáo dục và Đào tạo, Thông tin và Truyền thông, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn  

 

Xét đề nghị của Bộ Công Thương tại công văn số 4067/BCT-KV1 ngày 07 tháng 5 năm 2009 về kết quả kỳ họp lần thứ 7 Ủy ban liên chính phủ Việt Nam – Triều Tiên về hợp tác kinh tế, khoa học và kỹ thuật, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Phê duyệt kết quả và nội dung Biên bản kỳ họp theo các nội dung báo cáo của Bộ Công Thương tại văn bản nêu trên.

2. Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành và doanh nghiệp liên quan, tiếp tục triển khai các nội dung hợp tác về thương mại và công nghiệp đã được thỏa thuận tại Biên bản kỳ họp, theo đó chú trọng các hoạt động hợp tác khảo sát, thăm dò, khai thác dầu khí, khai thác khoáng sản, xuất nhập khẩu những mặt hàng mà hai bên có tiềm năng và nhu cầu.

3. Bộ Tài chính tiếp tục làm việc với Bộ Tài chính Triều Tiên để tìm kiếm giải pháp giải quyết dứt điểm khoản nợ đọng về gạo của Triều Tiên với ta.

4. Bộ Thông tin và Truyền thông nghiên cứu, đề xuất khả năng ký kết một thỏa thuận về hợp tác công nghệ thông tin với CHDCND Triều Tiên.

5. Các Bộ, ngành liên quan căn cứ Biên bản kỳ họp triển khai những nội dung hợp tác thuộc lĩnh vực của mình đã được thỏa thuận tại kỳ họp.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTCP, các PTT Nguyễn Sinh Hùng, Phạm Gia Khiêm, Hoàng Trung Hải;
- VPCP: BTCN, các PCN: Văn Trọng Lý, Phạm Văn Phượng, các Vụ: KTN, KGVX, TH, Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, QHQT (2)

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Phạm Gia Khiêm

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 748/TTg-QHQT về việc phê duyệt kết quả kỳ họp lần thứ 7 Ủy ban liên chính phủ Việt Nam – Triều Tiên do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


857
DMCA.com Protection Status

IP: 54.146.206.127