Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 7308/VPCP-QHQT về việc kết quả tham khảo chính trị giữa hai Bộ Ngoại giao Việt Nam và In-đô-nê-xia do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 7308/VPCP-QHQT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Văn Trọng Lý
Ngày ban hành: 17/12/2007 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
*****

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số: 7308/VPCP-QHQT
V/v kết quả tham khảo chính trị giữa hai Bộ Ngoại giao Việt Nam và In-đô-nê-xia

Hà Nội, ngày 17 tháng 12 năm 2007

 

Kính gửi: Bộ Ngoại giao

 

Xét đề nghị của Bộ Ngoại giao tại văn bản số 1322/BC-BNG-CA2-m ngày 07 tháng 12 năm 2007 về kết quả cuộc họp Tham khảo chính trị lần thứ hai giữa hai Bộ Ngoại giao Việt Nam và In-đô-nê-xia, Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Ngoại giao:

- Chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành hoàn chỉnh Dự thảo Chương trình Hành động thực hiện Tuyên bố chung giữa Việt Nam và In-đô-nê-xia về Khuôn khổ hợp tác hữu nghị và toàn diện bước vào thế kỷ 21, trình Thủ tướng CP cho ý kiến trước khi Bộ trưởng Ngoại giao hai nước ký chính thức'

- Chủ trì, thúc đẩy đàm phán về phân định vùng đặc quyền kinh tế với In-đô-nê-xia;

- Chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan làm việc với phía In-đô-nê-xia để giải quyết vấn đề ngư dân Việt Nam bị hải quân In-đô-nê-xia bắt giữ;

- Thúc đẩy việc thiết lập cơ chế tham khảo chiến lược cấp Bộ trưởng Bộ Ngoại giao hai nước; chuẩn bị cho các kỳ họp tham khảo chính trị tới đây giữa hai Bộ Ngoại giao.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Bộ Ngoại giao biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg và các PTTg CP;
- VPCP: BTCN, PCN Văn Trọng Lý,
các Vụ: NC, TH, Website CP;
- Lưu: VT, QHQT (3). 17

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM

PHÓ CHỦ NHIỆM

 

 

 

 

Văn Trọng Lý

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 7308/VPCP-QHQT về việc kết quả tham khảo chính trị giữa hai Bộ Ngoại giao Việt Nam và In-đô-nê-xia do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.782
DMCA.com Protection Status

IP: 3.80.55.37