Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 6140/VPCP-KTTH về việc xử lý kiến nghị của Hội Cấp thoát nước Việt Nam do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 6140/VPCP-KTTH Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Phạm Văn Phượng
Ngày ban hành: 17/09/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
---------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6140/VPCP-KTTH
V/v xử lý kiến nghị của Hội Cấp thoát nước VN

Hà Nội, ngày 17 tháng 9 năm 2008

 

Kính gửi:

- Các Bộ: Xây dựng, Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Hội Cấp thoát nước Việt Nam.

 

Xét đề nghị của Hội Cấp thoát nước Việt Nam tại văn bản số 111HCTN ngày 15 tháng 7 năm 2008 đề xuất một số giải pháp không tăng giá nhưng vẫn duy trì được sản xuất và cung cấp nước sạch cho xã hội trong năm 2008, ý kiến của Bộ Xây dựng (văn bản số 1548/BXD-KTXD ngày 01 tháng 8 năm 2008), của Bộ Công Thương (văn bản số 6866/BCT-TTTN ngày 06 tháng 8 năm 2008), của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (văn bản số 6013/BKH-KCHT&ĐT ngày 19 tháng 8 năm 2008), của Bộ Tài chính (văn bản số 1032/BTC-QLG ngày 04 tháng 9 năm 2008), Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

Các Bộ: Xây dựng, Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, căn cứ chức năng, nhiệm vụ được phân công, xem xét, xử lý các kiến nghị của Hội Cấp thoát nước Việt Nam tại văn bản số 111 HCTN ngày 15 tháng 7 năm 2008 theo đúng quy định của pháp luật hiện hành; trường hợp vượt thẩm quyền, báo cáo và đề xuất với cơ quan có thẩm quyền xem xét, xử lý.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan, địa phương biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng CP, các PTTg: Nguyễn Sinh Hùng, Hoàng Trung Hải;
- Các Bộ: KH&ĐT, CT;
- VPCP: BTCN, các PCN: Phạm Văn Phượng, Văn Trọng Lý, các Vụ: TH, TKBT, KTN, TTĐT;
- Lưu: VT, KTTH (3). 86

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Phạm Văn Phượng

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 6140/VPCP-KTTH về việc xử lý kiến nghị của Hội Cấp thoát nước Việt Nam do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.854
DMCA.com Protection Status

IP: 54.91.203.233