Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 6089/VP-ĐA30 về việc cử thành phần tham gia tập huấn rà soát thủ tục hành chính trên địa bàn thành phố do Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Số hiệu: 6089/VP-ĐA30 Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Trương Thị Minh Hương
Ngày ban hành: 18/08/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
VĂN PHÒNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------------------

Số: 6089/VP-ĐA30
V/v cử thành phần tham gia tập huấn rà soát thủ tục hành chính trên địa bàn thành phố

TP. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 08 năm 2009

 

Kính gửi:

- Thủ trưởng các sở - ngành, đơn vị thuộc thành phố;
- Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận – huyện;
- Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường 11, quận 6, xã An Nhơn Tây, huyện Củ Chi.

 

Thực hiện Công văn số 172/CCTTHC ngày 30 tháng 7 năm 2009 của Tổ công tác chuyên trách cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ về việc hướng dẫn thực hiện giai đoạn rà soát thủ tục hành chính, theo đó Tổ công tác thực hiện Đề án 30 của thành phố tổ chức tập huấn hướng dẫn cách thức rà soát thủ tục hành chính trên địa bàn thành phố, Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố đề nghị các sở - ngành, đơn vị thành phố, Ủy ban nhân dân quận – huyện lập danh sách thành phần tham dự tập huấn gồm: lãnh đạo, Chánh Văn phòng (hoặc Phó Chánh văn phòng) và cán bộ đầu mối của cơ quan, đơn vị, địa phương; lãnh đạo Ủy ban nhân dân phường 11, quận 6, xã An Nhơn Tây, huyện Củ Chi và 01 cán bộ phụ trách (theo mẫu đính kèm).

Riêng Ủy ban nhân dân quận 6, huyện Củ Chi được chọn rà soát điểm ngoài các thành phần nêu trên cử trưởng hoặc phó trưởng phòng các phòng chuyên môn thuộc quận, huyện cùng tham gia đợt tập huấn này.

Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố đề nghị Thủ trưởng các sở - ngành, đơn vị thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận – huyện, Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường 11 quận 6, xã An Nhơn Tây, huyện Củ Chi cử đúng và đủ thành phần tham dự tập huấn nêu trên, gởi danh sách về Tổ công tác thực hiện Đề án 30 của thành phố (số 86 Lê Thánh Tôn, phường Bến Nghé, quận 1): email: huongdtx@tphcm.gov.vn trước ngày 25 tháng 8 năm 2009./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTUB: CT, PCT/TT “để b/c”
- VPUB: CPVP;
- Tổ Đề án 30: Tổ trưởng, Tổ phó, thành viên chuyên trách;
- Lưu: VT, (TĐA30/H).

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG
Trương Thị Minh Hương

 

Tên đơn vị:………………….

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------------------

 

TP. Hồ Chí Minh, ngày     tháng      năm 2009

 

DANH SÁCH

Tham dự tập huấn rà soát thủ tục hành chính

 

Số TT

Họ và tên

Chức vụ

Thông tin liên lạc cá nhân

Điện thoại cơ quan

Di động

Email

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thủ trưởng đơn vị

 

Ghi chú: Đề nghị cung cấp đầy đủ thông tin trong danh sách

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 6089/VP-ĐA30 ngày 18/08/2009 về việc cử thành phần tham gia tập huấn rà soát thủ tục hành chính trên địa bàn thành phố do Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.275

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.80.3.192
server250