Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 6039/VPCP-QHQT về việc báo cáo về công tác phi chính phủ nước ngoài 6 tháng đầu năm 2008 do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 6039/VPCP-QHQT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Nguyễn Xuân Phúc
Ngày ban hành: 15/09/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
---------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6039/VPCP-QHQT
V/v Báo cáo về công tác phi chính phủ nước ngoài 6 tháng đầu năm 2008

Hà Nội, ngày 15 tháng 9 năm 2008

 

Kính gửi:

- Ủy ban Công tác về các tổ chức phi chính phủ nước ngoài;
- Bộ Ngoại giao:
- Liên hiệp các Tổ chức hữu nghị Việt Nam.

 

Xét đề nghị của Ủy ban Công tác về các tổ chức phi chính phủ nước ngoài (công văn số 197/UB-CV ngày 27 tháng 8 năm 2008) Báo cáo về công tác phi chính phủ nước ngoài 6 tháng đầu năm 2008, Phó Thủ tướng Phạm Gia Khiêm có ý kiến như sau:

1. Đồng ý với nội dung Báo cáo nêu tại công văn nói trên của Ủy ban Công tác về các tổ chức phi chính phủ nước ngoài.

2. Yêu cầu Ủy ban Công tác về các tổ chức phi chính phủ nước ngoài thực hiện ý kiến của Thủ tướng Chính phủ (công văn số 5216/VPCP-QHQT ngày 17 tháng 9 năm 2007) phối hợp với các cơ quan liên quan khẩn trương soạn thảo Nghị định của Chính phủ thay thế Quyết định số 340/TTg ngày 24 tháng 5 năm 1996 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế về hoạt động của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài tại Việt Nam, trình Thủ tướng Chính phủ trong tháng 11 năm 2008.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTCP, PTT Phạm Gia Khiêm (để b/c);
- VPCP: BTCN,  các Vụ: TH, TTĐT;
- Lưu: VT, QHQT (3b). 13

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Nguyễn Xuân Phúc

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 6039/VPCP-QHQT về việc báo cáo về công tác phi chính phủ nước ngoài 6 tháng đầu năm 2008 do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.962
DMCA.com Protection Status

IP: 54.227.76.180