Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 5945/VPCP-KGVX về việc ban hành Quy chế về hoạt động liên kết sản xuất chương trình của các đài phát thanh, truyền hình do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 5945/VPCP-KGVX Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Trần Quốc Toản
Ngày ban hành: 10/09/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
---------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5945/VPCP-KGVX
V/v ban hành Quy chế về hoạt động liên kết sản xuất chương trình của các đài phát thanh, truyền hình.

Hà Nội, ngày 10 tháng 9 năm 2008

 

Kính gửi: Bộ Thông tin và Truyền thông.

Để hoạt động liên kết sản xuất chương trình của các đài phát thanh, truyền hình trong cả nước phục vụ tốt nhiệm vụ chính trị được Đảng và Nhà nước giao, đạt chất lượng và hiệu quả cao, đáp ứng nhu cầu thông tin, nâng cao dân trí và hưởng thụ văn hóa của nhân dân, tuân thủ các quy định quản lý của Nhà nước, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng có ý kiến chỉ đạo như sau:

Giao Bộ thông tin và Truyền thông chỉ đạo, hướng dẫn các đài phát thanh, truyền hình trong cả nước báo cáo đánh giá thực trạng tình hình liên kết sản xuất các chương trình, các chuyên mục (hình thức, nội dung, phương thức, trách nhiệm, cơ chế tài chính...); trên cơ sở đó, Bộ Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương, các Bộ, cơ quan liên quan, Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam xây dựng dự thảo Quyết định của Thủ tướng ban hành Quy chế về hoạt động liên kết sản xuất chương trình của các đài phát thanh, truyền hình trong cả nước, trình Thủ tướng Chính phủ trong tháng 10 năm 2008.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Bộ Thông tin và Truyền thông, các Bộ, cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng;
- Ban Tuyên giáo Trung ương;
- Các Bộ: Tài chính, Công an, Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
- Đài Truyền hình Việt Nam;
- Đài Tiếng nói Việt Nam;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- VPCP: BTCN, các PCN, Các Vụ: TH, KTTH, TKBT, NC, TTĐT;
- Lưu: VT, KGVX (03).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Trần Quốc Toản

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 5945/VPCP-KGVX về việc ban hành Quy chế về hoạt động liên kết sản xuất chương trình của các đài phát thanh, truyền hình do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.937
DMCA.com Protection Status

IP: 54.205.211.87