Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 5788/BNN-VP về đẩy mạnh việc thực hiện chương trình phối hợp/nghị quyết liên tịch giữa Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn với Bộ, ngành/tổ chức do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Số hiệu: 5788/BNN-VP Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Người ký: Nguyễn Minh Nhạn
Ngày ban hành: 21/10/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-----------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-----------------

Số: 5788/BNN-VP
V/v đẩy mạnh việc thực hiện các chương trình phối hợp/nghị quyết liên tịch giữa Bộ NN&PTNT với các Bộ, ngành/các tổ chức

Hà Nội, ngày 21 tháng 10 năm 2010

 

Kính gửi:

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

 

Trong những năm qua, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã có nhiều nghị quyết liên tịch, chương trình phối hợp với các Bộ, ngành, các tổ chức có liên quan (Bảng tổng hợp kèm theo). Để các chương trình phối hợp/nghị quyết liên tịch được triển khai có hiệu quả, Bộ yêu cầu các Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

- Rà soát lại việc tổ chức thực hiện các chương trình/nghị quyết liên tịch ở địa phương;

- Hàng năm, căn cứ vào kế hoạch của Bộ, phối hợp với các sở, ban, ngành/tổ chức xây dựng kế hoạch triển khai cụ thể và tổ chức triển khai thực hiện.

- Báo cáo UBND tỉnh/thành phố và Bộ (qua đơn vị đầu mối) kết quả triển khai vào tháng 11 hàng năm.

Đề nghị các đơn vị triển khai thực hiện và định kỳ báo cáo kết quả./.

 

 

Nơi nhận:
- LĐBộ (để b/c);
- Các Sở NN&PTNT (để th.hiện);
- Lưu: VT, TH.

TL. BỘ TRƯỞNG
CHÁNH VĂN PHÒNG
Nguyễn Minh Nhạn

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 5788/BNN-VP về đẩy mạnh việc thực hiện chương trình phối hợp/nghị quyết liên tịch giữa Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn với Bộ, ngành/tổ chức do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.101

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 100.24.115.253