Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 5492/VPCP-V.I Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Nguyễn Xuân Phúc
Ngày ban hành: 28/09/2007 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
----------

Số: 5492/VPCP-V.I
V/v xây dựng Chiến lược phòng, chống tham nhũng

Hà Nội, ngày 28 tháng 9 năm 2007

 

Kính gửi:

- Thanh tra Chính phủ;
- Bộ Khoa học và Công nghệ;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

 

Xét Tờ trình số 1785/TTr-TTCP ngày 27 tháng 8 năm 2007 của Thanh tra Chính phủ về định hướng xây dựng Chiến lược phòng ngừa và nâng cao hiệu quả của cuộc đấu tranh chống tham nhũng; kiến nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về xây dựng Chiến lược phòng, chống tham nhũng tại Văn bản số 5866/BKH-KTĐN ngày 15 tháng 8 năm 2007; Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng thay mặt Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

Thanh tra Chính phủ khẩn trương hoàn thành Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Nhà nước về "Xây dựng chiến lược phòng ngừa và nâng cao hiệu quả của cuộc đấu tranh chống tham nhũng", phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ thực hiện đúng ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại văn bản số 4471/VPCP-V.I ngày 27 tháng 8 năm 2004 của Văn phòng Chính phủ; báo cáo kết quả lên Thủ tướng Chính phủ.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan liên quan biết, thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTgCP, PTTg Trương Vĩnh Trọng (để b/c);
- Văn phòng Ban Chỉ đạo TW về PCTN;
- VPCP: BTCN, PCN Trần Quốc Toản,
 các Vụ: KG, TH, Website CP;
- Lưu: VT, V.I (3).LT.16

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Nguyễn Xuân Phúc

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 5492/VPCP-V.I ngày 28/09/2007 về việc xây dựng Chiến lược phòng, chống tham nhũng do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


943

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 34.239.147.7