Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 545/CV-NHNN2 của Ngân hàng Nhà nước về việc chấn chỉnh các tồn tại sau thanh tra, kiểm tra

Số hiệu: 545/CV-NHNN2 Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Ngân hàng Nhà nước Người ký: Nguyễn Văn Giàu
Ngày ban hành: 12/06/1999 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 545/CV-NHNN2
V/v Chấn chỉnh các tồn tại sau thanh tra, kiểm tra

Hà Nội, ngày 12 tháng 06 năm 1999 

 

Kính gửi:

 - Tổng giám đốc các ngân hàng thương mại quốc doanh, ngân hàng đầu tư và phát triển, tổng công ty vàng bạc, đá quý, giám đốc các công ty, xí nghiệp trực thuộc,
 - Giám đốc chi nhánh ngân hàng nhà nước tỉnh, thành phố.

 

Qua kết quả thanh tra, kiểm tra về quản lý tài chính, xây dựng cơ bản năm 1998 hầu hết các đơn vị trong hệ thống Ngân hàng đều chấp hành đầy đủ các qui định theo chế độ hiện hành. Tuy nhiên còn 1 số tồn tại cần lưu ý như sau:

- Trong công tác quản lý chi tiêu tài chính, một số đơn vị Ngân hàng thực hiện các khoản chi tiêu, mua sắm , chưa thật sự tiết giảm nhất là chi tiêu hội nghị, lễ tân khánh tiết, các khoản chi phí quản lý khác.

- Trong quản lý và sử dụng vốn Đầu tư XDCB: Một số đơn vị Ngân hàng chưa thực hiện đúng Điều lệ về quản lý vốn đầu tư XDCB như: chưa thực hiện qui chế đấu thầu, chưa kiểm tra, đối chiếu cụ thể về khối lượng, đơn giá khi quyết toán các công trình XDCB nên dẫn đến số liệu quyết toán chưa chính xác.

- Việc chấp hành chế độ hạch toán, kế toán ở một số đơn vị còn sai chế độ qui định như hạch toán không đúng nguồn hoặc sai tính chất tài khoản.

Để khắc phục những tồn tại trong quản lý tài chính và quản lý vốn đầu tư XDCB trong ngành Ngân hàng và thực hiện chỉ thị số 11/1999/CT-TTG ngày 6/5/1999 của Thủ tướng Chính phủ về việc chấn chỉnh các sai phạm đã phát hiện qua thanh tra tài chính năm 1998, Ngân hàng Nhà nước Trung ương yêu cầu các Ngân hàng Thương mại quốc doanh, Ngân hàng Đầu tư và phát triển , Tổng công ty vàng bạc đá quí và các Công ty xí nghiệp trực thuộc, các chi nhánh Ngân hàng Nhà nước triển khai thực hiện ngay một số việc sau đây:

1- Tất cả các khoản thu, chi trong hoạt động của đơn vị phải được hạch toán đầy đủ, chính xác, kịp thời vào sổ kế toán theo đúng chế độ qui định, nghiêm cấm việc để ngoài sổ kế toán, không được tự ý miễn, giảm các khoản thu ngoài thẩm quyền qui định, phấn đấu tăng thu, tiết kiệm chi phí.

2- Việc mua sắm tài sản phải thực hiện đúng chế độ và hết sức tiết kiệm, ưu tiên cho việc trang bị các phương tiện thông tin, tính toán và an toàn kho quỹ, đối với các tài sản khác chỉ mua sắm bổ sung để thay thế những tài sản đã bị hỏng hoặc thật sự cần thiết.

3- Đối với các công trình XDCB, các đơn vị phải chấp hành đầy đủ các thủ tục về XDCB theo điều lệ Quản lý đầu tư XDCB của Nhà nước. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát ở tất cả các khâu từ lập luận chứng kinh tế kỹ thuật, thiết kế, dự toán đến quá trình thi công và duyệt quyết toán công trình nhằm phát hiện và ngăn chặn kịp thời các hiện tượng tiêu cực dẫn đến thất thoát vốn, chấm dứt tình trạng thanh toán sai đơn giá, khối lượng.

4- Căn cứ quyết định số 122/1999/QĐ-TTG ngày 10/5/1999 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô trong các cơ quan hành chính sự nghiệp và doanh nghiệp Nhà nước, các đơn vị triển khai ngay việc tổng hợp số xe ô tô hiện có, điều hoà từ nơi thừa xe đến nơi thiếu , xây dựng quy chế quản lý và sử dụng xe ô tô theo đúng quyết định của Thủ tướng Chính phủ. Trường hợp mua sắm xe ô tô vượt qui định các đơn vị phải có báo cáo cụ thể bằng văn bản về Ngân hàng Nhà nước để tổng hợp trình Thủ tướng Chính phủ chấp thuận mới được thực hiện.

5- Thủ trưởng các đơn vị cần xây dựng quy chế quản lý và sử dụng các thiết bị văn phòng tại nơi làm việc như: Điện thoại, máy FAX, PHOTOCOPY, máy vi tính và phổ biến đến từng cán bộ, công chức, viên chức trong đơn vị quán triệt và thực hiện để tiết kiệm chi phí quản lý.

6- Nghiêm chỉnh chấp hành các qui định về quản lý tài chính, vốn đầu tư XDCB, thực hiện tiết kiệm trong chi tiêu và mua sắm tài sản. Thủ trưởng các đơn vị thường xuyên chỉ đạo bộ phận kiểm soát và các phòng ban kiểm tra từng mặt nghiệp vụ thường xảy ra rủi ro thất thoát tài sản hoặc tiêu cực trong chi tiêu tài chính, XDCB, nếu phát hiện sai phạm phải có biện pháp khắc phục và xử lý kịp thời.

7- Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc chấn chỉnh ngay những khuyết điểm qua kết quả thanh tra, kiểm tra năm 1998, các tồn tại trong quản lí tài chính, tài sản, sử dụng vốn đầu tư XDCB. Xác định rõ nguyên nhân, trách nhiệm của từng tổ chức, cá nhân về những thiếu sót, tồn tại và có hình thức xử lý thích hợp.

Từ năm 1999, định kỳ ( 6 tháng, 1 năm ) các đơn vị gửi báo cáo kết quả thanh tra, kiểm tra, xử lý các sai phạm đã phát hiện và việc chấn chỉnh, khắc phục các kiến nghị của các đoàn thanh tra, kiểm tra đối với đơn vị mình về Ngân hàng Nhà nước Trung ương (Vụ Kế toán-Tài chính) để tổng hợp gửi Bộ Tài chính báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Nhận được văn bản này yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị tổ chức triển khai kịp thời.

 

KT/ THỐNG ĐỐC
NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
PHÓ THỐNG ĐỐC
Đã ký
 Nguyễn Văn Giàu

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 545/CV-NHNN2 của Ngân hàng Nhà nước về việc chấn chỉnh các tồn tại sau thanh tra, kiểm tra

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.315
DMCA.com Protection Status

IP: 3.85.214.125