Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 4801/TCHQ-BCCHĐH về việc kiện toàn bộ máy triển khai cải cách, hiện đại hóa Hải quan do Ban cải cách hiện đại hóa Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 4801/TCHQ-BCCHĐH Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Hoàng Việt Cường
Ngày ban hành: 21/08/2007 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC HẢI QUAN
BAN CẢI CÁCH HIỆN ĐẠI HÓA
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------------

Số: 4801/TCHQ-BCCHĐH
V/v Kiện toàn bộ máy triển khai cải cách, hiện đại hóa Hải quan

Hà Nội, ngày 21 tháng 08 năm 2007

 

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Đồng Tháp

Trả lời công văn số 844/CHQĐT-TCCB gửi ngày 20/08/2007 của Cục Hải quan tỉnh Đồng Tháp về việc báo cáo nhân sự Ban cải cách hiện đại hóa Hải quan của Cục Hải quan tỉnh Đồng Tháp, Ban cải cách hiện đại hóa đồng ý với danh sách dự kiến tham gia Ban cải cách, hiện đại hóa Hải quan thuộc Cục. Đề nghị Cục trưởng Cục Hải quan tỉnh Đồng Tháp ban hành Quyết định thành lập Ban thuộc Cục với số lượng và thành phần như danh sách dự kiến kèm theo công văn 844/CHQĐT-TCCB nêu trên.

Ban Cải cách, Hiện đại hóa thông báo để Cục Hải quan tỉnh Đồng Tháp biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VT, BCCHĐH, TCCB

KT. TRƯỞNG BAN
PHÓ TRƯỞNG BAN
Hoàng Việt Cường

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 4801/TCHQ-BCCHĐH về việc kiện toàn bộ máy triển khai cải cách, hiện đại hóa Hải quan do Ban cải cách hiện đại hóa Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.728
DMCA.com Protection Status

IP: 52.90.59.110