Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 4397/VPCP-TCCV về việc ba Đề án do Bộ Nội vụ chủ trì do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 4397/VPCP-TCCV Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Nguyễn Xuân Phúc
Ngày ban hành: 04/07/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-----

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 4397/VPCP-TCCV
V/v ba Đề án do Bộ Nội vụ chủ trì

Hà Nội, ngày 04 tháng 7 năm 2008

 

Kính gửi:

- Bộ Nội vụ;
- Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội.

 

Xét đề nghị của Bộ Nội vụ (văn bản số 1672/BNV-CQĐP ngày 05 tháng 6 năm 2008) về việc thực hiện Đề án thí điểm mô hình tổ chức chính quyền đô thị và đề nghị của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội (văn bản số 3512/UBND-SNV ngày 04 tháng 6 năm 2008) về việc lùi thời hạn thực hiện Đề án thí điểm không tổ chức Hội đồng nhân dân huyện, quận, phường, Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng có ý kiến như sau:

1. Bộ Nội vụ báo cáo Thủ tướng Chính phủ kế hoạch xây dựng (bao gồm cả việc tuyên truyền, phổ biến), tiến độ triển khai, thời gian trình cấp có thẩm quyền 3 Đề án (Đề án thí điểm không tổ chức Hội đồng nhân dân huyện, quận, phường; Đề án thí điểm mô hình tổ chức chính quyền đô thị; Đề án nhân dân trực tiếp bầu Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã) trước ngày 15 tháng 7 năm 2008;

2. Bộ Nội vụ trả lời đề nghị của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội tại văn bản số 3512/UBND-SNV nêu trên.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các Cơ quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, PTTg Nguyễn Sinh Hùng (để b/c);
- VPCP: BTCN, Vụ: TH, TTĐT, VPBCS;
- Lưu: Văn thư, TCCV (3). 12

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Nguyễn Xuân Phúc

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 4397/VPCP-TCCV về việc ba Đề án do Bộ Nội vụ chủ trì do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.877
DMCA.com Protection Status

IP: 54.227.186.112