Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 4358/VPCP-TCCV về việc thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng tại văn bản số 1083/TTg-TCCV ngày 11 tháng 7 năm 2008 do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 4358/VPCP-TCCV Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Nguyễn Xuân Phúc
Ngày ban hành: 29/06/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ   
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 4358/VPCP-TCCV
V/v thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng tại văn bản số 1083/TTg-TCCV ngày 11 tháng 7 năm 2008

Hà Nội, ngày 29 tháng 06 năm 2009

 

Kính gửi:

- Các bộ, cơ quan ngang bộ;
- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Các cơ quan: Ngân hàng Phát triển Việt Nam, Ngân hàng chính sách xã hội, Bảo hiểm xã hội Việt Nam;
- Tổ công tác chuyên trách cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ;
- Cổng thông tin điện tử Chính phủ.

 

Thủ tướng Chính phủ đã có văn bản yêu cầu Tổ công tác chuyên trách cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ (sau đây gọi là Tổ công tác chuyên trách) có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc và tổng hợp tình hình thực hiện Đề án 30 tại các bộ, ngành, địa phương và báo cáo Thủ tướng Chính phủ xử lý những trường hợp chậm trễ, gây cản trở, thiếu hợp tác, thiếu trách nhiệm trong việc thực hiện yêu cầu, hướng dẫn của Tổ công tác chuyên trách và ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng; đăng tải trên Trang tin điện tử của Tổ công tác chuyên trách và Cổng Thông tin điện tử Chính phủ những bộ, ngành, địa phương chậm trễ, gây cản trở, thiếu hợp tác, thiếu trách nhiệm trong việc thực hiện yêu cầu, hướng dẫn của Tổ công tác chuyên trách và ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ (Công văn số 1083/TTg-TCCV ngày 11 tháng 7 năm 2008).

Thời gian qua Tổ công tác chuyên trách và Cổng thông tin điện tử Chính phủ đã có nhiều cố gắng trong việc thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, kịp thời báo cáo Thủ tướng và thông tin tới nhân dân về tình hình, kết quả thực hiện đề án 30 tại các bộ, ngành, địa phương. Để tiếp tục bảo đảm thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ yêu cầu:

1. Tổ công tác chuyên trách có trách nhiệm kịp thời báo cáo Thủ tướng Chính phủ biểu dương những bộ, ngành, địa phương thực hiện có kết quả đề án 30, phê bình những bộ, ngành, địa phương chậm trễ, gây cản trở, thiếu hợp tác, thiếu trách nhiệm trong việc thực hiện yêu cầu, hướng dẫn của Tổ công tác chuyên trách và ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ; đăng tải trên Trang tin điện tử của Tổ công tác chuyên trách những trường hợp này và kịp thời thông tin cho Cổng thông tin điện tử Chính phủ để cùng đăng tải.

2. Cổng Thông tin điện tử Chính phủ đăng tải kịp thời thông tin về những bộ, ngành, địa phương thực hiện tốt đề án 30, những bộ, ngành, địa phương chậm trễ, gây cản trở, thiếu hợp tác, thiếu trách nhiệm trong việc thực hiện yêu cầu, hướng dẫn của Tổ công tác chuyên trách và ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ trên cơ sở thông tin do Tổ công tác chuyên trách cung cấp.

3. Tổ trưởng Tổ công tác thực hiện đề án 30 các bộ, ngành, địa phương có trách nhiệm kịp thời báo cáo các đồng chí Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Tổng giám đốc, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh biểu dương, khen thưởng những cán bộ, công chức, cơ quan, tổ chức thuộc bộ, ngành, địa phương mình thực hiện nghiêm túc, đúng tiến độ, có chất lượng việc thống kê, rà soát thủ tục hành chính và phê bình, kỷ luật những trường hợp chậm trễ, gây cản trở, thiếu hợp tác, thiếu trách nhiệm trong việc thực hiện nhiệm vụ này; định kỳ hàng tháng hoặc đột xuất thông tin cho Tổ công tác chuyên trách để đăng tải trên Trang tin điện tử của Tổ công tác chuyên trách.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg, các Phó TTg CP (để báo cáo);
- Bộ trưởng Lê Doãn Hợp;
- Bộ trưởng Trần Văn Tuấn;
- VPCP: BTCN, các PCN, Các vụ, cục, đơn vị trực thuộc;
- TCTCT: các Tổ phó;
- Lưu: VT, TCCV (5).

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Nguyễn Xuân Phúc

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 4358/VPCP-TCCV về việc thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng tại văn bản số 1083/TTg-TCCV ngày 11 tháng 7 năm 2008 do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.072

DMCA.com Protection Status
IP: 3.239.192.241