Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 3956/VPCP-QHQT về việc văn bản Thỏa thuận thành lập Văn phòng EFEO năm 2008 do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 3956/VPCP-QHQT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Trần Quốc Toản
Ngày ban hành: 17/06/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-----

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 3956/VPCP-QHQT
V/v Văn bản Thỏa thuận thành lập Văn phòng EFEO năm 2008

Hà Nội, ngày 17 tháng 6 năm 2008

             

Kính gửi:

- Viện Khoa học xã hội Việt Nam;
- Bộ Công an;
- Bộ Ngoại giao.

 

Xét đề nghị của Viện Khoa học xã hội Việt Nam (công văn số 565/KHXH-TH, ngày 20 tháng 5 năm 2008), về việc gia hạn Văn bản Thỏa thuận thành lập Văn phòng đại diện của Trường Viễn đông Bác Cổ Pháp tại Hà Nội (Văn phòng EFEO), Phó Thủ tướng Phạm Gia Khiêm có ý kiến như sau:

1. Đồng ý gia hạn Văn bản Thỏa thuận thành lập Văn phòng EFEO tại Hà Nội thêm 3 năm từ năm 2008 đến năm 2011.

2. Giao Viện Khoa học xã hội Việt nam:

- Lưu ý ý kiến của các cơ quan liên quan đối với Văn phòng EFEO trong việc phối hợp hoạt động và chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật Việt Nam.

- Nghiên cứu việc sửa đổi, bổ sung  nội dung Văn bản Thỏa thuận cho phù hợp với tình hình thực tế và quy định của pháp luật hiện hành.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhân:
- Như trên;
- TTCP, PTTg Phạm Gia Khiêm;
- VPCP: BTCN, PCN Trần Quốc Toản;
 Các vụ: TH, KGVX, TTĐT;
- Lưu: VT, QHQT (3).15

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Trần Quốc Toản

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 3956/VPCP-QHQT về việc văn bản Thỏa thuận thành lập Văn phòng EFEO năm 2008 do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.957
DMCA.com Protection Status

IP: 52.91.185.49