Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 391/BXD-VP của Bộ Xây dựng về việc góp ý dự thảo Thông tư Hà nội, ngày 30 tháng 03 năm 2004 hướng dẫn bổ sung do giá thép tăng đột biến

Số hiệu: 391/BXD-VP Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Đinh Tiến Dũng
Ngày ban hành: 30/03/2004 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ XÂY DỰNG
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 391/BXD-VP
V/v: Góp ý dự thảo Thông tư Hà nội, ngày 30 tháng 03 năm 2004 hướng dẫn bổ sung do giá thép tăng đột biến

Hà Nội, ngày 30 tháng 03 năm 2004 

 

Kính gửi:

- Bộ Kế hoạch và đầu tư 
- Bộ Tài chính

 

Thực hiện Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 02/2004 về biện pháp cụ thể để bù đắp chi phí do giá vật liệu xây dựng tăng lên nhằm bảo đảm và đẩy nhanh tiến độ các công trình xây dựng cơ bản sử dụng vốn Nhà nước; triển khai chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Xây dựng đã soạn thảo Thông tư hướng dẫn bổ sung chi phí xây dựng công trình do giá thép xây dựng tăng đột biến.

Bộ Xây dựng xin gửi đến quý Bộ bản dự thảo Thông tư và đề nghị quý Bộ cho ý kiến bằng văn bản về vấn đề trên trước ngày 31/3/2004 để Bộ Xây dựng hoàn thiện và ban hành kịp thời áp dụng.

 

Nơi nhận:
- Như trên
- Lưu VP, VKT

KT. BỘ TRƯỞNG BỘ XÂY DỰNG
THỨ TRƯỞNG 
Đinh Tiến Dũng

 tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 391/BXD-VP của Bộ Xây dựng về việc góp ý dự thảo Thông tư Hà nội, ngày 30 tháng 03 năm 2004 hướng dẫn bổ sung do giá thép tăng đột biến

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.000
DMCA.com Protection Status