Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 372/TTg-QHQT về việc phê duyệt và ký kết Bản ghi nhớ đưa cửa khẩu Hữu nghị và tuyến đường Hữu Nghị-Lạng Sơn-Hà Nội vào Nghị định thư số 1 của Hiệp định GMS do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 372/TTg-QHQT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Hoàng Trung Hải
Ngày ban hành: 14/03/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 372/TTg-QHQT
V/v phê duyệt và ký kết Bản ghi nhớ đưa cửa khẩu Hữu nghị và tuyến đường Hữu Nghị-Lạng Sơn-Hà Nội vào Nghị định thư số 1 của Hiệp định GMS

Hà Nội, ngày 14 tháng 03 năm 2008

 

Kính gửi:

- Các Bộ: Giao thông vận tải, Ngoại giao, Tài chính, Tư pháp, Kế hoạch và Đầu tư, Công an, Quốc phòng, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công Thương, Y tế, Khoa học và Công nghệ;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn.

 

Xét đề nghị của Bộ Giao thông vận tải (công văn số 1305/BGTVT-TTr ngày 06 tháng 3 năm 2008) về việc phê duyệt nội dung và ký kết Bản ghi nhớ về việc đưa cửa khẩu Hữu nghị và tuyến đường Hữu Nghị-Lạng Sơn-Hà Nội vào Nghị định thư số 1 của Hiệp định GMS, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

- Phê duyệt nội dung Bản ghi nhớ giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa về việc đưa cặp cửa khẩu Youyiguan, Cộng hòa nhân dân Trung Hoa và Hữu nghị, Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và tuyến đường Côn Minh-Baise-Nam Ninh-Youyiguan-Hữu Nghị-Lạng Sơn-Hà Nội vào Nghị định thư số 1 của Hiệp định giữa các Chính phủ Vương quốc Campuchia, Cộng hòa nhân dân Trung Hoa, Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào, Liên bang Mi-an-ma, Vương quốc Thái Lan và Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam về tạo thuận lợi cho vận chuyển người và hàng hóa qua lại biên giới (Hiệp định GMS) được nêu tại công văn số 1305/BGTVT-TTr ngày 06 tháng 3 năm 2008 của Bộ Giao thông vận tải.

- Giao Bộ Ngoại giao làm thủ tục đối ngoại ủy quyền đại diện Lãnh đạo Bộ Giao thông vận tải thay mặt Chính phủ ta ký Bản ghi nhớ nêu trên với đại diện có thẩm quyền của Cộng hòa nhân dân Trung Hoa./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các PTT (để b/c);
- VPCP: BTCN, các PCN: Nguyễn Quốc Huy, Văn Trọng Lý, các Vụ: CN, KTTH, NC, Website CP;
- Lưu: VT, QHQT (3)

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Hoàng Trung Hải

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 372/TTg-QHQT về việc phê duyệt và ký kết Bản ghi nhớ đưa cửa khẩu Hữu nghị và tuyến đường Hữu Nghị-Lạng Sơn-Hà Nội vào Nghị định thư số 1 của Hiệp định GMS do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.980
DMCA.com Protection Status

IP: 34.230.84.215