Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 3549/UBND-TH về việc giảm họp, hạn chế đi công tác trong và ngoài nước để tập trung chỉ đạo, điều hành thực hiện nhiệm vụ năm 2009 do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

Số hiệu: 3549/UBND-TH Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thành phố Hà Nội Người ký: Nguyễn Thế Thảo
Ngày ban hành: 27/04/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 3549/UBND-TH
V/v: Giảm họp, hạn chế đi công tác trong và ngoài nước để tập trung chỉ đạo, điều hành thực hiện nhiệm vụ năm 2009

Hà Nội, ngày 27 tháng 04 năm 2009

 

Kính gửi:

- Các Phó Chủ tịch UBND Thành phố;
- Thành viên UBND Thành phố;
- Giám đốc các Sở, thủ trưởng các ban, ngành;
- Chủ tịch UBND các quận, huyện, thành phố trực thuộc.

 

Để tập trung chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị năm 2009 của Thành phố, tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao chất lượng, hiệu quả công việc; đặc biệt là thực hiện các giải pháp chống suy giảm kinh tế, duy trì phát triển kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và thực hiện tốt các chương trình, dự án, công việc kỷ niệm 1000 năm Thăng Long – Hà Nội;

Ủy ban nhân dân Thành phố yêu cầu:

1. Nâng cao trách nhiệm cá nhân lãnh đạo trong chỉ đạo, điều hành, giảm hội họp của Ủy ban nhân dân Thành phố:

- Căn cứ vào quy chế làm việc của UBND Thành phố, mỗi Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố được Chủ tịch phân công phụ trách một số lĩnh vực công tác. Trong phạm vi công việc được giao, Phó Chủ tịch được sử dụng quyền hạn của Chủ tịch, nhân danh Chủ tịch khi giải quyết công việc và chịu trách nhiệm trước Chủ tịch về quyết định của mình. Những vấn đề có liên quan đến lĩnh vực công tác của Phó Chủ tịch khác phụ trách thì chủ động phối hợp giải quyết. Trường hợp có ý kiến khác nhau thì Phó Chủ tịch đang chủ trì xử lý công việc đó báo cáo Chủ tịch quyết định. Nếu phát sinh những vấn đề lớn, quan trọng, nhạy cảm thì kịp thời báo cáo Chủ tịch.

- Giảm thiểu việc hội họp: Từng đồng chí Phó Chủ tịch UBND Thành phố chịu trách nhiệm cá nhân trong việc chỉ đạo triển khai các đề án, dự án, công việc thuộc lĩnh vực được phân công. Ủy ban nhân dân Thành phố chỉ tổ chức họp phiên thường kỳ hàng tháng vào tuần cuối cùng trong tháng để xem xét, quyết định những vấn đề thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân Thành phố. Trường hợp thật cần thiết phải họp bất thường do Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố xem xét, quyết định. Hạn chế việc tổ chức nghe các đơn vị báo cáo chuyên đề tại cuộc họp giao ban của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND Thành phố.

- Việc tổ chức các hoạt động khởi công, khánh thành, kỷ niệm … phải thiết thực, hiệu quả và thực hành tiết kiệm. Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố chỉ dự lễ khởi công, khánh thành, kỷ niệm … khi thật cần thiết và thiết thực (khuyến khích sử dụng các hình thức thay thế phù hợp như gửi Thư Chúc mừng).

2. Hạn chế việc đi công tác trong và ngoài nước:

- Các đồng chí Phó Chủ tịch UBND Thành phố, Thành viên UBND Thành phố và lãnh đạo các Sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, thành phố trực thuộc tập trung thực hiện nhiệm vụ theo chương trình công tác và theo phân công; Tăng cường xuống cơ sở để chỉ đạo, tháo gỡ kịp thời những khó khăn, vướng mắc của cơ sở. Việc tổ chức đoàn đi công tác trong và ngoài nước phải được phép của cơ quan có thẩm quyền; đồng thời phải thiết thực, đảm bảo các yêu cầu về nội dung, chương trình, thời gian, thành phần đoàn đi, thực hành tiết kiệm; sau chuyến công tác phải có báo cáo kết quả.

- UBND Thành phố chỉ xem xét, cho phép đi công tác trong và ngoài nước theo đúng chương trình kế hoạch hoặc để xử lý, giải quyết các yêu cầu nhiệm vụ thật cần thiết và cấp bách.

Ủy ban nhân dân Thành phố yêu cầu các Phó Chủ tịch UBND Thành phố, Thành viên UBND Thành phố, Giám đốc, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, Chủ tịch UBND các quận, huyện, thành phố trực thuộc nghiêm túc triển khai, thực hiện các nội dung trên. Giao Sở Nội vụ, Sở Ngoại vụ và Văn phòng UBND Thành phố tham mưu theo dõi thường xuyên, báo cáo việc chấp hành của các cơ quan đơn vị thuộc Thành phố.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên (để thực hiện);
- Văn phòng Chính phủ;
- TT Thành ủy; TT HĐND Tp; (để báo cáo);
- VPUB: CPVP; các Phòng, Ban; (để đôn đốc và phối hợp thực hiện)
- Các cơ quan báo, đài Hà Nội; (để đưa tin)
- Lưu: VT, TH

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Thế Thảo

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 3549/UBND-TH về việc giảm họp, hạn chế đi công tác trong và ngoài nước để tập trung chỉ đạo, điều hành thực hiện nhiệm vụ năm 2009 do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.070
DMCA.com Protection Status

IP: 54.234.13.175