Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 3394/VP-TH về rà soát các nội dung trình Hội đồng nhân dân thành phố tại kỳ họp lần thứ 16, khóa VII do Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Số hiệu: 3394/VP-TH Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Lê Tùng
Ngày ban hành: 20/05/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
VĂN PHÒNG 
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 3394/VP-TH
Về rà soát các nội dung trình HĐND/TP tại kỳ họp lần thứ 16, khóa VII

TP. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 05 năm 2009

 

Kính gửi: Thủ trưởng các sở - ngành thành phố  

Nhằm chuẩn bị kịp thời các nội dung phục vụ kỳ họp Hội đồng nhân dân thành phố lần thứ 16, khóa VII đúng thời gian quy định, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân thành phố Nguyễn Thành Tài chỉ đạo như sau:

Yêu cầu Thủ trưởng các sở - ngành thành phố rà soát các nội dung thuộc ngành và lĩnh vực phụ trách để chuẩn bị trình Hội đồng nhân dân thành phố trong kỳ họp lần thứ 16, khóa VII (dự kiến tổ chức vào đầu tháng 7 năm 2009); chuẩn bị chu đáo các báo cáo, đề án, dự thảo Tờ trình của Ủy ban nhân dân thành phố trình Hội đồng nhân dân thành phố để thông qua Ủy ban nhân dân thành phố trước khi trình xin ý kiến Hội đồng nhân dân thành phố tại kỳ họp. Các báo cáo, đề án, tờ trình nêu trên gửi Ủy ban nhân dân thành phố thông qua Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố trước ngày 29 tháng 5 năm 2009 để bố trí lịch họp xin ý kiến tập thể lãnh đạo Ủy ban nhân dân thành phố.

Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố truyền đạt chỉ đạo của Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân thành phố Nguyễn Thành Tài để các đồng chí biết, thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTUB: CT, các PCT;
- VPUB: CVP, các PVP; các phòng NCTH;
- Lưu (VT, THKH/Đ)

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ VĂN PHÒNG
Lê Tùng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 3394/VP-TH về rà soát các nội dung trình Hội đồng nhân dân thành phố tại kỳ họp lần thứ 16, khóa VII do Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


772
DMCA.com Protection Status

IP: 54.209.202.123