Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 328/VPCP-KGVX về việc báo cáo kết quả chyến công tác của Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo tại Hàn Quốc do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 328/VPCP-KGVX Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Trần Quốc Toản
Ngày ban hành: 13/01/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 328/VPCP-KGVX
V/v Báo cáo kết quả chyến công tác của PTTg, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo tại Hàn Quốc

Hà Nội, ngày 13 tháng 01 năm 2009

 

Kính gửi: Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Về kiến nghị của Bộ Giáo dục và Đào tạo tại Báo cáo số 11324 ngày 09 tháng 12 năm 2008 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về chuyến công tác của Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Thiện Nhân tại Hàn Quốc, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã có ý kiến chỉ đạo như sau:

Những kiến nghị của Bộ Giáo dục và Đào tạo trong báo cáo trên, theo chức năng nhiệm vụ, Bộ Giáo dục và Đào tạo tiếp tục chủ trì tổ chức thực hiện. Các nội dung trên phải được cụ thể hóa trong các chương trình, dự án, đưa vào khuôn khổ hợp tác ODA hàng năm đề trình các cấp có thẩm quyền thông qua theo quy định hiện hành.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để quý Bộ biết và thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg CP, PTTg Nguyễn Thiện Nhân;
- Các Bộ: KHĐT, TC, NG;
- VPCP: BTCN, các PCN, các Vụ: QHQT, KTTH, Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, KGVX (3)

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Trần Quốc Toản

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 328/VPCP-KGVX về việc báo cáo kết quả chyến công tác của Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo tại Hàn Quốc do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.962

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.234.245.121