Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 3257/UBND-ĐTMT về tổ chức di dời các hộ dân ra khỏi vùng có nguy cơ sạt lở bờ sông, kênh, rạch trên địa bàn thành phố do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Số hiệu: 3257/UBND-ĐTMT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Nguyễn Trung Tín
Ngày ban hành: 03/07/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------

Số: 3257/UBND-ĐTMT
Về tổ chức di dời các hộ dân ra khỏi vùng có nguy cơ sạt lở bờ sông, kênh, rạch trên địa bàn thành phố

TP. Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 7 năm  2009

 

Kính gửi:

- Sở Giao thông vận tải;
- Ủy ban nhân dân các quận 2, quận 4, quận 9, Bình Thạnh, Thủ Đức, huyện Nhà Bè và Cần Giờ.

 

Ủy ban nhân dân thành phố có nhận được Công văn số 198/SGTVT-GTT ngày 05 tháng 6 năm 2009 của Sở Giao thông vận tải gửi Ủy ban nhân dân các quận 2, quận 4, quận 9, Bình Thạnh, Thủ Đức, huyện Nhà Bè và Cần Giờ về tổ chức di dời các hộ dân ra khỏi vùng có nguy cơ sạt lở bờ sông, kênh, rạch trên địa bàn thành phố;

Về vấn đề trên, Ủy ban nhân dân thành phố có ý kiến như sau:

Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận 2, quận 4, quận 9, Bình Thạnh, Thủ Đức, huyện Nhà Bè và Cần Giờ có trách nhiệm thường xuyên phối hợp với Sở Giao thông vận tải để kiểm tra, tổ chức di dời các hộ dân ra khỏi vùng có nguy cơ sạt lở bờ sông, kênh, rạch trên địa bàn mình phụ trách, không để thiệt hại đến tính mạng và tài sản của nhân dân khi xảy ra sự cố; đồng thời thực hiện các biện pháp phòng chống như đề nghị của Sở Giao thông vận tải, nêu tại Công văn số 198/SGTVT-GTT ngày 05 tháng 6 năm 2009 nói trên./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTUB: CT, các PCT;
- TT BCH Phòng chống lụt bão TP;
- VPUB: CPVP;
- Các Phòng Chuyên viên;
- Lưu: VT, (ĐTMT-Thg) TV.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Trung Tín

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 3257/UBND-ĐTMT về tổ chức di dời các hộ dân ra khỏi vùng có nguy cơ sạt lở bờ sông, kênh, rạch trên địa bàn thành phố do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.037

DMCA.com Protection Status
IP: 3.237.178.91