Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 2905/GDĐT-VP về việc đẩy mạnh công tác đảm bảo an ninh trật tự trường học do Sở Giáo dục và đào tạo ban hành

Số hiệu: 2905/GDĐT-VP Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Huỳnh Công Minh
Ngày ban hành: 14/12/2007 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
*****

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
*******

Số : 2905/GDĐT-VP
Về đẩy mạnh công tác đảm bảo an ninh trật tự trường học

TP. Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 12 năm 2007

 

Kính gửi :

- Trưởng phòng Giáo dục các quận (huyện)
- Hiệu trưởng các trường THPT, CĐ, TCCN và trực thuộc

 

Tiếp theo văn bản số 2883/GDĐT-VP ngày 11/12/2007 về tăng cường công tác đảm bảo an ninh, trật tự an toàn xã hội; theo chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Thành ủy, Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh; Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị Thủ trưởng các đơn vị nghiêm túc thực hiện tốt các nội dung sau :

Thông tin, tuyên truyền trong cán bộ - giáo viên và học sinh có nhận thức đúng đắn chủ trương của Đảng và nhà nước về tình hình chính trị, xã hội đồng thời cảnh giác trước những âm mưu xuyên tạc của kẻ xấu, không để phần tử cơ hội lợi dụng lôi kéo, kích động học sinh tham gia biểu tình trái pháp luật.

Thường xuyên nắm bắt diễn biến tư tưởng, tâm lý của học sinh để có biện pháp xử lý kịp thời.

Hiệu trưởng các trường tổ chức lịch trực lãnh đạo vào ngày chủ nhật 16/12/2007 & 23/12/2007 để phối hợp xử lý kịp thời khi các vụ việc xảy ra, đồng thời báo cáo ngay về Sở Giáo dục và Đào tạo theo số điện thoại trực lãnh đạo cơ quan số: 08-8.224.558. Sở Giáo dục và Đào tạo sẽ tổ chức lịch trực của lãnh đạo Sở và các phòng ban để nắm bắt thông tin và chỉ đạo kịp thời đến các đơn vị.

Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị Thủ trưởng các đơn vị nghiêm túc tổ chức thực hiện./

 

 

Nơi nhận :  
- Như trên
- Đ/ủy, BGĐ Sở
- Công Đoàn GDTP
- Trưởng phòng ban Sở
- Lưu.VP

GIÁM ĐỐC
Huỳnh Công Minh

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 2905/GDĐT-VP về việc đẩy mạnh công tác đảm bảo an ninh trật tự trường học do Sở Giáo dục và đào tạo ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.897
DMCA.com Protection Status

IP: 54.234.75.144