Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 2675/BKHCN-TĐC về việc cấp mới và duy trì hiệu lực của Giấy xác nhận đủ điều kiện tư vấn, đánh giá do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

Số hiệu: 2675/BKHCN-TĐC Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Khoa học và Công nghệ Người ký: Nguyễn Quân
Ngày ban hành: 27/10/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------------------

Số: 2675/BKHCN-TĐC
V/v Cấp mới và duy trì hiệu lực của GXN đủ điều kiện tư vấn, đánh giá

Hà Nội, ngày 27 tháng 10 năm 2009

 

Kính gửi:

Các tổ chức tư vấn, chuyên gia tư vấn độc lập, tổ chức chứng nhận thực hiện tư vấn/đánh giá hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2008 đối với các cơ quan hành chính nhà nước

 

Ngày 30/9/2009, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 118/2009/QĐ-TTg về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 144/2006/QĐ-TTg ngày 20/6/2006 của Thủ tướng Chính phủ quy định áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2000 vào hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước.

Theo quy định tại Quyết định này, Bộ Khoa học và Công nghệ có nhiệm vụ quy định chi tiết các điều kiện hoạt động đối với tổ chức tư vấn, chuyên gia tư vấn, tổ chức chứng nhận, chuyên gia đánh giá quy định tại khoản 2, khoản 3 Điều 6 và khoản 3 Điều 7 của Quyết định số 144/2006/QĐ-TTg và quy định việc cấp thẻ cho các chuyên gia tư vấn, chuyên gia đánh giá đủ điều kiện.

Bộ Khoa học và Công nghệ đang soạn thảo văn bản thay thế Quyết định 17/2006/QĐ-BKHCN ngày 12/9/2006 của Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về hoạt động tư vấn, đánh giá, chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2000 đối với cơ quan hành chính nhà nước. Do đó, từ nay cho đến khi văn bản mới được ban hành và có hiệu lực thi hành, Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn việc cấp mới, duy trì hiệu lực của Giấy xác nhận đủ điều kiện tư vấn/đánh giá hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2008 đối với cơ quan hành chính nhà nước như sau:

1. Tạm dừng việc cấp mới Giấy xác nhận theo quy định tại Quyết định 17/2006/QĐ-BKHCN ngày 12/9/2006 của Bộ Khoa học và Công nghệ.

2. Các tổ chức tư vấn, chuyên gia tư vấn độc lập, tổ chức chứng nhận đã được cấp Giấy xác nhận theo quy định tại Quyết định 17/2006/QĐ-BKHCN, được tiếp tục duy trì hiệu lực và được thực hiện tư vấn/đánh giá hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 đối với các cơ quan hành chính nhà nước cho đến khi có quy định mới.

Bộ Khoa học và Công nghệ thông báo để các tổ chức tư vấn, chuyên gia tư vấn độc lập, tổ chức chứng nhận biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VT, TĐC.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG  
Nguyễn Quân

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 2675/BKHCN-TĐC ngày 27/10/2009 về việc cấp mới và duy trì hiệu lực của Giấy xác nhận đủ điều kiện tư vấn, đánh giá do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.245

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.235.179.111
server250