Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 2640/VPCP-QHQT về báo cáo chương trình hoạt động đối ngoại năm 2009 do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 2640/VPCP-QHQT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Nguyễn Xuân Phúc
Ngày ban hành: 21/04/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ  
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 2640/VPCP-QHQT
V/v báo cáo chương trình hoạt động đối ngoại năm 2009

Hà Nội, ngày 21 tháng 04 năm 2010

 

Kính gửi: Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ

Xét đề nghị của Bộ Ngoại giao tại Báo cáo về chương trình hoạt động đối ngoại năm 2009 của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ năm 2009 (công văn số 430/BC-BNG-VP-m ngày 29 tháng 3 năm 2010), Phó Thủ tướng Phạm Gia Khiêm có ý kiến như sau:

1. Yêu cầu các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ thực hiện nghiêm túc chế độ thông tin báo cáo về chương trình hoạt động đối ngoại hàng năm theo đúng quy định hiện hành.

2. Giao Bộ Ngoại giao:

- Chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành khẩn trương kiện toàn hoạt động của các Ủy ban hợp tác liên Chính phủ; thống nhất đầu mối theo dõi, đôn đốc công tác phối hợp giữa các Bộ, ngành ngay từ khâu xây dựng chương trình kế hoạch.

- Đề xuất cách thức tổ chức thông tin định kỳ, kịp thời về những định hướng, chính sách đối ngoại ở tầm vĩ mô với các đối tác quan trọng, giúp các Bộ, ngành thống nhất về nhận thức và triển khai đồng bộ các hoạt động đối ngoại; kết hợp nhuần nhuyễn giữa ngoại giao Nhà nước và ngoại giao nhân dân.

- Làm việc cụ thể với Bộ Tài chính về kinh phí cho hoạt động đào tạo nâng cao trình độ tiếng Anh, nghiệp vụ lễ tân ngoại giao và các hoạt động hợp tác quốc tế khác cho cán bộ công chức phụ trách hoạt động đối ngoại theo quy định hiện hành.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan biết, thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg CP; PTTg Phạm Gia Khiêm;
- VPCP: BTCN, các PCN; Các Vụ: KTTH, TH; Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, QHQT (3).

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Nguyễn Xuân Phúc

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 2640/VPCP-QHQT về báo cáo chương trình hoạt động đối ngoại năm 2009 do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


949
DMCA.com Protection Status

IP: 3.226.251.205