Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 2613/VPCP-TH về việc thông báo ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 4 năm 2007 do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 2613/VPCP-TH Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Nguyễn Xuân Phúc
Ngày ban hành: 17/05/2007 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 2613/VPCP-TH
V/v thông báo ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 4 năm 2007

Hà Nội, ngày 17 tháng 5 năm 2007

 

Kính gửi:

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ,
- Các cơ quan thuộc Chính phủ

 

Tại phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 4 năm 2007, Chính phủ đã thông qua và ban hành Nghị quyết phiên họp của Chính phủ số 26/2007/NQ-CP. Ngoài những nhiệm vụ Chính phủ giao cho các Bộ tại Nghị quyết trên, trong lĩnh vực cải cách hành chính Thủ tướng Chính phủ nhấn mạnh và giao nhiệm vụ cụ thể cho các Bộ như sau:

1. Các Bộ lập tổ công tác rà soát chức năng, nhiệm vụ và tổ chức bộ máy và các thủ tục hành chính trong Bộ, ngành mình, lấy ý kiến doanh nghiệp và người dân trong quan hệ giải quyết các thủ tục hành chính, từ đó xác định chức năng, thủ tục gì cần giữ, chức năng, thủ tục gì cần chuyển giao hoặc loại bỏ để nâng cao hiệu quả hoạt động và cải thiện môi trường đầu tư, thu hút mạnh mẽ nguồn đầu tư nước ngoài phục vụ nhân dân và doanh nghiệp thuận lợi hơn.

2. Bộ Nội vụ phối hợp với các Bộ, ngành liên quan xây dựng đề án về sắp xếp các trường Đại học.

3. Bộ Giáo dục và đào tạo phối hợp với Bộ Nội vụ xây dựng đề án về phong hàm Giáo sư, Phó Giáo sư phù hợp với thực tiễn nước ta và thông lệ quốc tế. Trong đề án cần xác định rõ các văn bản cần phải sửa đổi, và báo cáo Chính phủ sửa đổi, nếu phải sửa luật thì báo cáo Quốc hội.

4. Thanh tra Chính phủ khẩn trương rà soát, kiểm tra đôn đốc các đơn vị, cơ quan hoàn thành các văn bản cần ban hành để hoàn thiện khung pháp lý trong việc phòng, chống tham nhũng; đôn đốc các vụ việc cần phải được khẩn trương xử lý; sớm kết luận thanh tra các vụ việc lớn đang thanh tra; xử lý kiên quyết, đúng pháp luật các vụ án tiêu cực, tham nhũng, đặc biệt các vụ nổi cộm mà dư luận xã hội quan tâm.

Thủ tướng yêu cầu các Bộ, cơ quan khẩn trương hoàn thành các việc trên đây và có báo cáo kết quả thực hiện trước ngày 30 tháng 6 năm 2007.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- TTgCP và các PTTg CP;
- VPCP: BTCN, các PCN, các Vụ, đơn vị, Website Chính phủ;
- Lưu: VT, TH (4).100

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Xuân Phúc

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 2613/VPCP-TH về việc thông báo ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 4 năm 2007 do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.922
DMCA.com Protection Status

IP: 54.163.42.154