Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 2447/BXD-QLN về việc đề nghị cử cán bộ tham gia Đoàn công tác liên ngành đi kiểm tra kết quả thực hiện Nghị quyết 30a/2008/NQ-CP tại các huyện nghèo do Bộ Xây dựng ban hành

Số hiệu: 2447/BXD-QLN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Nguyễn Trần Nam
Ngày ban hành: 09/11/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 2447/BXD-QLN
V/v đề nghị cử cán bộ tham gia Đoàn công tác liên ngành đi kiểm tra kết quả thực hiện NQ 30a/2008/NQ-CP tại các huyện nghèo.

Hà Nội, ngày 09 tháng 11 năm 2009

 

Kính gửi:

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư,
- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, - Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội,
- Bộ Giao thông Vận tải,
- Uỷ ban Dân tộc.

 

Để chuẩn bị nội dung sơ kết, đánh giá, rút kinh nghiệm sau một năm triển khai thực hiện Nghị quyết 30a/2008/NQ-CP ngày 27/12/2008 của Chính phủ về Chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững đối với 61 huyện nghèo; thực hiện sự phân công của Chính phủ về việc theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc thực hiện Đề án hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững trên địa bàn theo Nghị quyết 30a/2008/NQ-CP đối với 4 huyện có tỷ lệ hộ nghèo cao là Bác ái - tỉnh Ninh Thuận, Đam Rông - tỉnh Lâm Đồng, Kon Plông và Tu Mơ Rông - tỉnh Kon Tum; Bộ Xây dựng thành lập Đoàn công tác liên ngành đi kiểm tra thực tế kết quả triển khai thực hiện Đề án hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững tại 4 huyện nói trên từ ngày 17 đến ngày 22 tháng 11 năm 2009.

(Kế hoạch và nội dung kiểm tra theo phụ lục đính kèm).

Để việc kiểm tra thực tế đạt được hiệu quả, đề nghị quý Cơ quan cử một cán bộ tham gia Đoàn công tác liên ngành. Họ, tên và số điện thoại liên lạc của cán bộ được cử tham gia Đoàn công tác gửi về Bộ Xây dựng qua FAX: 3.8 215 208 trước ngày11/11/2009.

Đề nghị quý Cơ quan quan tâm phối hợp thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như­ trên;
- BT Nguyễn Hồng Quân (để b/c);
- L­ưu: VP, Cục QLN (2b).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Trần Nam

Ghi chú:

1. Chi phí đi lại từ Hà Nội vào Nha Trang và từ Plây Cu ra Hà Nội cho cán bộ tham gia Đoàn công tác do quý Cơ quan đảm nhận theo quy định chung của Nhà nước.

2. ĐT liên hệ: A. Thiện: 0913 290 098; A. Giáp: 0912 168 603.

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 2447/BXD-QLN về việc đề nghị cử cán bộ tham gia Đoàn công tác liên ngành đi kiểm tra kết quả thực hiện Nghị quyết 30a/2008/NQ-CP tại các huyện nghèo do Bộ Xây dựng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.247
DMCA.com Protection Status

IP: 54.82.10.219