Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 2315/BXD-QLN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Nguyễn Văn Liên
Ngày ban hành: 30/10/2007 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ XÂY DỰNG
*****

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số: 2315/BXD-QLN
V/v: Thẩm quyền thẩm định và phê duyệt dự án

Hà Nội, ngày 30 tháng 10 năm 2007

 

Kính gửi: Sở Xây dựng tỉnh Bình Dương

Bộ Xây dựng nhận được công văn số 1715/SXD-PQH ngày 04/09/2007 của Sở Xây dựng tỉnh Bình Dương đề nghị hướng dẫn về thẩm quyền thẩm định và phê duyệt một số loại dự án. Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Thẩm quyền thẩm định và phê duyệt dự án

Ngày 30/10:

1. Hiện nay hệ thống văn bản quy phạm pháp luật đã có các quy định cụ thể về việc lập, thẩm định, phê duyệt đối với dự án đầu tư xây dựng công trình, dự án dầu tư kinh doanh bất động sản (Khu đô thi mới, khu nhà ở ... ) .

2. Việc lập, thẩm định, phê duyệt đối với từng loại dự án cụ thể được thực hiện như sau:

2.1. Đối với các khu dân cư, khu tái định cư, khu nhà ở như đã đề cập tại các Điểm 1,2,5, Mục I của công văn nêu trên thì việc lập, thẩm định, phê duyệt dự án thực hiện theo quy định tại Nghị định số 90/2006/NĐ-CP ngày 06 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ. Nội dung lập dự án phát triển nhà ở phải đảm bảo theo quy định taị Điều 6  Nghị định số 90/2006/NĐ-CP. Việc thẩm định, phê duyệt dự án phát triển nhà ở thực hiện theo quy định tại Điều 8 của Nghị định số 90/2006/NĐ-CP.

2.2. Đối với dự án đầu tư xây dựng trung tâm hành chính, thương mại…(công trình hỗn hợp) nêu tại Điểm 3 Mục I của công văn nêu trên thì việc phân loại dự án, lập, thẩm định, phê duyệt dự án được thực hiện theo quy định tại Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 07 tháng 02 năm 2005 và Nghị định số 112/2006/ NĐ-CP ngày 29 tháng 09 năm 2006 của Chính phủ. Các dự án đầu tư xây dựng công trình được phân loại phụ thuộc vào quy mô tính chất của dự án (theo nhóm A,B,C) và nguồn vốn đầu tư theo quy định tại Điều 2 của Nghị định 16/2005/NĐ-CP. Thẩm quyền thẩm định dự án thực hiện theo quy định tại Khoản 5 Điều 1 của Nghị định số 112/ 2006/ NĐ-CP (sửa đổi, bổ sung Điều 9 của Nghị định 16/2005/NĐ-CP). Thẩm quyền quyết định đầu tư xây dựng công trình thực hiện theo quy định tại Điều 11 của Nghị định số 16/2005/NĐ-CP.

2.3. Đối với dự án khu đô thị mới nêu tại Điểm 4 Mục I của công văn nêu trên thì việc phân loại, lập, thẩm định, quyết định cho phép đầu tư được thực hiện theo quy định tại Nghị định số 02/2006/NĐ-CP ngày 05 tháng 01 năm 2006 của Chính phủ và Thông tư số 04/2006/TT-BXD ngày 18 tháng 08 năm 2006 của Bộ Xây dựng. Quy mô dự án khu đô thị mới phải đảm bảo Điều kiện quy định tại Điều 4 của Nghị định số 02/2006/NĐ-CP. Nội dung lập dự án đầu tư khu đô thị mới thực hiện theo quy định tại Điều 13 của Nghị định số 02/2006/NĐ-CPMục III của Thông tư số 04/2006/TT-BXD. Về thẩm quyền thẩm định dự án và quyết định cho phép đầu tư dự án thực hiện theo quy định tại Điều 15 của Nghị định số 02/2006/NĐ-CPMục V của Thông tư số 04/2006/TT–BXD.

Trên đây là một số quy định cụ thể về lập, thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư khu đô thị mới, dự án đầu tư xây dựng công trình, và dự án phát triển nhà ở. Đề nghị Sở Xây dựng Bình Dương nghiên cứu để triển khai áp dụng trên phạm vi địa bàn. Trong quá trình thực hiện nếu gặp khó khăn, vướng mắc cần phản ánh kịp thời về Bộ Xây dựng để phối hợp nghiên cứu, giải quyết./. 

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VP,vụ XL, HTKTĐT, PC, Cục QLN(2).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Văn Liên

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 2315/BXD-QLN ngày 30/10/2007 về việc thẩm quyền thẩm định và phê duyệt một số loại dự án do Bộ Xây dựng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.462

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.50.79