Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 2304/VPCP-V.III về việc phân công chuẩn bị phiên họp thứ 49 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XI do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 2304/VPCP-V.III Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Kiều Đình Thụ
Ngày ban hành: 04/05/2007 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------

Số: 2304/VPCP-V.III
V/v phân công chuẩn bị Phiên họp 49 UBTVQH khóa XI

Hà Nội, ngày 04 tháng 5 năm 2007

 

Kính gửi:

- Bộ Tài chính;
- Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;
- Bộ Tài nguyên và Môi trường.

 

Văn phòng Quốc hội có công văn số 747/VPQH-TH ngày 2/5/2007 về việc chuẩn bị phiên họp thứ 49 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XI (dự kiến từ ngày 22 đến ngày 25/5/2007). Về việc này, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng có ý kiến giao nhiệm vụ như sau:

1. Bộ trưởng Bộ Tài chính chuẩn bị, trình:

Báo cáo quyết toán Ngân sách Nhà nước năm 2005;

- Phối hợp chuẩn bị: Báo cáo về việc xin ý kiến nhân dân đối với Dự án Luật Thuế thu nhập cá nhân.

2. Bộ trưởng Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội chuẩn bị, trình:

Dự án Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng.

3. Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường phối hợp chuẩn bị:

Nghị quyết quy định hạn mức nhận chuyển quyền sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân.

Văn phòng Chính phủ đề nghị: sau khi các Báo cáo, Dự án Pháp lệnh được Chính phủ thông qua và Thủ tướng Chính phủ đồng ý trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội, đề nghị các đồng chí Bộ trưởng thay mặt Chính phủ ký thừa ủy quyền Thủ tướng Chính phủ, đóng dấu Chính phủ, gửi đến Văn phòng Quốc hội 120 bản, đồng gửi Văn phòng Chính phủ 5 bản trước ngày 16/5/2007.

Tài liệu phục vụ các cuộc họp của Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội, đề nghị các cơ quan cung cấp theo yêu cầu của Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các Bộ biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Chủ tịch QH (b/c);
- TTg và các PTTg CP (để b/c);
- Các UB của QH: KTNS, PL, CVDXH;
- VPQH: Chủ nhiệm, Vụ HC, Vụ TH;
- VPCP: BTCN, các PCN, Ban XDPL, các Vụ: TH, KTTH, VX, NN;
- Website CP;
- Lưu: VT, V.III (4). Bh 34

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Kiều Đình Thụ

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 2304/VPCP-V.III về việc phân công chuẩn bị phiên họp thứ 49 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XI do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.701
DMCA.com Protection Status

IP: 54.234.228.78