Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 2227/VPCP-V.I về việc xử lý sau thanh tra Dự án Xây dựng 37 cầu đồng bằng Sông Cửu Long và Dự án Cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 3 do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 2227/VPCP-V.I Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Nguyễn Xuân Phúc
Ngày ban hành: 07/04/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
---------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2227/VPCP-V.I
V/v xử lý sau thanh tra DA Xây dựng 37 cầu ĐBSCL và DA Cải tạo & nâng cấp Quốc lộ 3

Hà Nội, ngày 07 tháng 4 năm 2008

 

Kính gửi:

- Bộ Tài chính;
- Thanh tra Chính phủ.

 

Xem xét các ý kiến của Bộ Tài chính tại văn bản số 3245/BTC-ĐT, ngày 21 tháng 03 năm 2008, số 3309/BCTC-ĐT, ngày 24 tháng 3 năm 2008 và ý kiến của Thanh tra Chính phủ tại văn bản số 500/TTCP-V.I, ngày 01 tháng 4 năm 2008 về việc xử lý sau thanh tra Dự án Xây dựng 37 cầu đồng bằng Sông Cửu Long và Dự án Cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 3; Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng có ý kiến như sau:

Yêu cầu Bộ Tài chính thực hiện nghiêm kết luận chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 1760/VPCP.V.I ngày 04 tháng 4 năm 2007 và Công văn số 638/VPCP-V.I ngày 28 tháng 01 năm 2008 của Văn phòng Chính phủ, báo cáo kết quả lên Thủ tướng Chính phủ trong tháng 4 năm 2008.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTgCP, các PTTg: Nguyễn Sinh Hùng,
 Trương Vĩnh Trọng, Hoàng Trung Hải (để b/c);
- Các Bộ: GTVT, KH&ĐT;
- UBND các tỉnh: Bắc Kạn, Cao Bằng;
- VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Quốc Huy,
 PCN Văn Trọng Lý;
 các Vụ: KTTH, CN, TH, Website CP;
- Lưu: VT, V.I (3).

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NGHIỆM
Nguyễn Xuân Phúc

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 2227/VPCP-V.I về việc xử lý sau thanh tra Dự án Xây dựng 37 cầu đồng bằng Sông Cửu Long và Dự án Cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 3 do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.989
DMCA.com Protection Status

IP: 54.234.114.202