Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 2002/VPCP-DK về việc thành lập Ban Chỉ đạo tổ chức Gasex 2008 do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 2002/VPCP-DK Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Văn Trọng Lý
Ngày ban hành: 13/04/2007 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
---------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2002/VPCP-DK
V/v thành lập Ban Chỉ đạo tổ chức Gasex 2008

Hà Nội, ngày 13  tháng 4 năm 2007

 

Kính gửi:

- Các Bộ: Công nghiệp, Thương mại, Khoa học và Công nghệ, Công an;
- Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội;
- Tổng cục Du lịch;
- Các Tập đoàn: Dầu khí Việt Nam, Điện lực Việt Nam;
- Tỏng công ty Hàng không Việt Nam.

 

Xét đề nghị của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam tại các công văn số 1829/DKVN-HTQT ngày 5/4/2007 và số 5892/DKVN-KĐ ngày 6/11/2006 về việc thành lập Ban Chỉ đạo tổ chức Gasex 2008, Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng đồng ý thành lập Ban Chỉ đạo tổ chức Gasex 2008, với thành phần bao gồm:

- Trưởng ban: Thứ trưởng Bộ Công nghiệp.

- Ủy viên thường trực: Tổng giám đốc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam.

- Các thành viên: đại diện Bộ Công nghiệp, Bộ Thương mại, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Công an, Văn phòng Chính phủ, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Tổng công ty Hàng không Việt Nam, Tổng cục Du lịch, UBND thành phố Hà Nội.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan biết, thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, PTTg Nguyễn Sinh Hùng;
- VPCP: BTCN, PCN Văn Trọng Lý, các Vụ: QHQT & TH, Website CP;
- Lưu: VT, DK (4), M(22b)

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM




Văn Trọng Lý

 

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 2002/VPCP-DK về việc thành lập Ban Chỉ đạo tổ chức Gasex 2008 do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.861
DMCA.com Protection Status

IP: 52.91.185.49