Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 1603/BXD-TCCB về việc thành lập Viện Quy hoạch xây dựng trực thuộc Sở Xây dựng Nam Định do Bộ Xây dựng ban hành

Số hiệu: 1603/BXD-TCCB Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Nguyễn Văn Liên
Ngày ban hành: 08/08/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ XÂY DỰNG
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 1603/BXD-TCCB
V/v thành lập Viện Quy hoạch xây dựng trực thuộc Sở Xây dựng Nam Định

Hà Nội, ngày 08 tháng 8 năm 2008

 

Kính gửi: Sở Xây dựng Nam Định

Bộ Xây dựng nhận được Công văn số 284/CV-SXD ngày 09/7/2008 của Sở Xây dựng Nam Định đề nghị cho ý kiến về việc thành lập Viện Quy hoạch xây dựng của tỉnh trực thuộc Sở Xây dựng Nam Định trên cơ sở nâng cấp Trung tâm Quy hoạch đô thị nông thôn tỉnh Nam Định. Về việc này, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Hiện nay, ở một số địa phương, công tác quản lý nhà nước về các lĩnh vực: kiến trúc, quy hoạch xây dựng, hạ tầng kỹ thuật, phát triển đô thị còn có nhiều điểm bất cập (như: tỷ lệ phủ kín quy hoạch xây dựng còn thấp, chất lượng đồ án quy hoạch xây dựng chưa cao, hệ thống hạ tầng kỹ thuật đô thị còn thiếu đồng bộ, công tác quản lý trật tự xây dựng đô thị chưa đáp ứng được yêu cầu phát triển...). Một trong các nguyên nhân dẫn đến những bất cập này là các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Xây dựng có chức năng nghiên cứu, tư vấn, dịch vụ để phục vụ công tác quản lý nhà nước về các lĩnh vực này còn thiếu về số lượng, yếu về năng lực, chưa thực hiện tốt các nhiệm vụ phục vụ công tác quản lý nhà nước của Sở và của Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh. Chính vì vậy, Bộ Xây dựng đã ủng hộ và hướng dẫn các Sở Xây dựng nghiên cứu, trình Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh thành lập các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở hoạt động trong các lĩnh vực này, bước đầu là thành lập Trung tâm Quy hoạch xây dựng, sau đó nếu đủ điều kiện thì nâng cấp thành Viện Quy hoạch xây dựng. Tại nhiều địa phương, sau khi được nâng cấp từ Trung tâm Quy hoạch xây dựng lên thành Viện Quy hoạch xây dựng, đơn vị đã phát triển cả về quy mô và năng lực, hoạt động có hiệu quả, đóng góp tích cực cho công tác quản lý nhà nước của Sở và của Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh.

Từ thực tiễn đó, trong dự thảo Thông tư liên tịch hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện và nhiệm vụ quản lý nhà nước của Uỷ ban nhân dân cấp xã về các lĩnh vực quản lý nhà nước thuộc ngành Xây dựng, thay thế Thông tư liên tịch số 01/TTLT-BXD-BNV ngày 16/01/2004 (hiện đang gửi xin ý kiến tham gia của các Sở Xây dựng, Sở Quy hoạch - Kiến trúc), liên Bộ Xây dựng và Bộ Nội vụ cũng đã hướng dẫn trong cơ cấu tổ chức của các Sở Xây dựng đều có đơn vị sự nghiệp là Trung tâm (hoặc Viện) Quy hoạch xây dựng.

Nam Định là một tỉnh có tốc độ xây dựng và đô thị hoá nhanh, hiện đã có Thành phố Nam Định là đô thị loại 2 và đang phấn đấu phát triển trở thành đô thị loại 1. Việc Sở Xây dựng Nam Định trình Uỷ ban nhân dân tỉnh đề án thành lập Viện Quy hoạch xây dựng trên cơ sở nâng cấp Trung tâm Quy hoạch đô thị nông thôn là thực sự cần thiết, để đáp ứng yêu cầu thực hiện các nhiệm vụ phục vụ công tác quản lý nhà nước của Sở và của Uỷ ban nhân dân tỉnh về các lĩnh vực: kiến trúc, quy hoạch xây dựng, hạ tầng kỹ thuật, phát triển đô thị; điều này cũng hoàn toàn phù hợp với định hướng phát triển các tổ chức sự nghiệp của ngành. Vì vậy, Bộ Xây dựng nhất trí và ủng hộ chủ trương thành lập Viện Quy hoạch xây dựng trên cơ sở nâng cấp Trung tâm Quy hoạch đô thị nông thôn trực thuộc Sở Xây dựng Nam Định.

Tuy nhiên, Sở Xây dựng Nam Định cần lưu ý việc thành lập Viện phải đảm bảo các điều kiện thành lập tổ chức khoa học và công nghệ được quy định tại Thông tư số 10/2005/TT-BKHCN ngày 24/8/2005 của Bộ Khoa học và Công nghệ, đồng thời Sở phải nghiên cứu, xây dựng kế hoạch phát triển Viện một cách hợp lý đảm bảo được sự phát triển bền vững, vừa phải hoạt động có hiệu để quả đáp ứng tốt nhất yêu cầu phục vụ công tác quản lý nhà nước của Sở và của Uỷ ban nhân dân tỉnh, vừa phải phát huy cao nhất tính tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tổ chức bộ máy, biên chế và kinh phí của một tổ chức khoa học công nghệ công lập theo đúng quy định tại Nghị định số 115/2005/NĐ-CP ngày 05/9/2005 của Chính phủ.

Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng về việc thành lập Viện Quy hoạch xây dựng trực thuộc Sở Xây dựng Nam Định. Bộ Xây dựng trả lời để Sở Xây dựng Nam Định được biết và báo cáo với Uỷ ban nhân dân tỉnh Nam Định xem xét, quyết định./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- BT Nguyễn Hồng Quân (để b/c);
- TT Trần Ngọc Chính;
- UBND tỉnh Nam Định;
- Lưu VP, Vụ TCCB.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Văn Liên

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 1603/BXD-TCCB về việc thành lập Viện Quy hoạch xây dựng trực thuộc Sở Xây dựng Nam Định do Bộ Xây dựng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.085

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.233.239.102