Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 12/BGDĐT-TCCB xin ý kiến góp ý dự thảo Thông tư hướng dẫn danh mục các vị trí công tác phải định kỳ chuyển đổi đối với cán bộ, công chức, viên chức không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý trong ngành giáo dục và đào tạo do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Số hiệu: 12/BGDĐT-TCCB Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Giáo dục và Đào tạo Người ký: Nguyễn Vinh Hiển
Ngày ban hành: 04/01/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 12/BGDĐT-TCCB
V/v: Xin ý kiến góp ý dự thảo Thông tư hướng dẫn danh mục các vị trí công tác phải định kỳ chuyển đổi đối với CB,CC,VC không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý trong ngành giáo dục và đào tạo

Hà Nội, ngày 04 tháng 01 năm 2010

 

Kính gửi:

- Đồng chí Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ;
- Đồng chí Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

 

Thực hiện Nghị định số 158/2007/NĐ-CP ngày 27 tháng 10 năm 2007 của Chính phủ quy định danh mục các vị trí công tác và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ, công chức, viên chức, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã soạn thảo Thông tư hướng dẫn danh mục các vị trí công tác phải định kỳ chuyển đổi đối với cán bộ, công chức, viên chức không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý trong ngành giáo dục và đào tạo. Dự thảo Thông tư hướng dẫn trên đã được hoàn thiện trong năm 2009 và đang trình Bộ trưởng duyệt, ký ban hành.

Theo quy định tại Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2009, dự thảo Thông tư hướng dẫn danh mục các vị trí công tác phải định kỳ chuyển đổi đối với cán bộ, công chức, viên chức không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý trong ngành giáo dục và đào tạo được đăng trên website của Bộ trong 60 ngày kể từ ngày 04/01/2010 để xin ý kiến góp ý về nội dung dự thảo.

Trân trọng gửi tới quý đơn vị bản dự thảo Thông tư hướng dẫn trên. Kính đề nghị quý đơn vị có ý kiến góp ý về nội dung dự thảo Thông tư.

Ý kiến góp ý bằng văn bản xin gửi về Bộ Giáo dục và Đào tạo, 49 Đại Cồ Việt, Hà Nội ( qua Vụ Tổ chức cán bộ) trước ngày 04/3/2010.

Trân trọng.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Lưu VT,TCCB.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Vinh Hiển

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 12/BGDĐT-TCCB xin ý kiến góp ý dự thảo Thông tư hướng dẫn danh mục các vị trí công tác phải định kỳ chuyển đổi đối với cán bộ, công chức, viên chức không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý trong ngành giáo dục và đào tạo do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.943
DMCA.com Protection Status

IP: 18.234.51.17