Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 91/BXD-QLN về việc hướng dẫn công tác cấp chứng chỉ môi giới, định giá bất động sản do Bộ Xây dựng ban hành

Số hiệu: 91/BXD-QLN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Nguyễn Mạnh Hà
Ngày ban hành: 21/10/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 91/BXD-QLN
V/v. Hướng dẫn công tác cấp chứng chỉ môi giới, định giá BĐS

Hà Nội, ngày 21 tháng 10 năm 2008

 

Kính gửi: Sở Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 6518/SXD-QLN ngày 19/9/2008 của Sở Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh đề nghị Bộ Xây dựng hướng dẫn công tác cấp chứng chỉ môi giới, định giá bất động sản. Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

1. Về đơn vị xác nhận đơn đăng ký cấp chứng chỉ môi giới, định giá bất động sản: Theo quy định của Thông tư số 13/2008/TT-BXD ngày 21/5/2008 của Bộ Xây dựng hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 153/2007/NĐ-CP ngày 15/10/2007 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Kinh doanh bất động sản thì người xin cấp mới, cấp lại chứng chỉ môi giới, định giá bất động sản nộp đơn đăng ký cấp chứng chỉ môi giới, định giá bất động sản (theo mẫu tại Phụ lục 6 của Thông tư) thì phải có xác nhận của UBND xã, phường nơi cư trú (hoặc cơ quan, đơn vị công tác) nhằm tạo thuận lợi cho người xin cấp chứng chỉ. Vì vậy, Sở Xây dựng nghiên cứu áp dụng phù hợp với điều kiện của địa phương.

Việc cấp chứng chỉ môi giới và định giá bất động sản cho đối tượng là người nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, trong thời gian tới Bộ Xây dựng sẽ có hướng dẫn cụ thể riêng.

2. Theo quy định tại mục 1.1 Phần V Thông tư số 13/2008/TT-BXD, Sở Xây dựng nơi đặt cơ sở đào tạo (kể cả chi nhánh) hoặc nơi người nộp đơn sinh sống (thường trú hoặc tạm trú dài hạn) đều có thẩm quyền xem xét cấp chứng chỉ môi giới, định giá bất động sản. Vì vậy, cá nhân không có hộ khẩu thường trú hoặc tạm trú dài hạn tại Tp. Hồ Chí Minh nhưng cá nhân này được đào tạo, bồi dưỡng kiến thức môi giới, định giá bất động sản từ các cơ sở đào tạo tại Tp. Hồ Chí Minh (kể cả chi nhánh của cơ sở đào tạo các tỉnh tại Tp. Hồ Chí Minh) đều được xem xét cấp chứng chỉ.

Tuy nhiên các chi nhánh của cơ sở đào tạo trước khi tiến hành đào tạo bồi dưỡng phải thực hiện thông báo bằng văn bản cho Sở Xây dựng và thường xuyên gửi danh sách học viên đã được cấp chứng nhận hoàn thành khoá học theo quy định tại Điểm 2.3 Phần V Thông tư số 13/2008/TT-BXD .

Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng trả lời kiến nghị của Sở Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh về cấp chứng chỉ môi giới, định giá bất động sản trên địa bàn. Đề nghị Quý Sở nghiên cứu , báo cáo UBND thành phố Hồ Chí Minh để thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VP, Cục QLN (2b).

TL.BỘ TRƯỞNG
CỤC TRƯỞNG CỤC QUẢN LÝ NHÀ VÀ THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN
Nguyễn Mạnh Hà

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 91/BXD-QLN về việc hướng dẫn công tác cấp chứng chỉ môi giới, định giá bất động sản do Bộ Xây dựng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.259
DMCA.com Protection Status

IP: 3.80.38.5