Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 888/BXD-QLN của Bộ xây dựng về việc thực hiện việc bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước theo Nghị định 61/CP

Số hiệu: 888/BXD-QLN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Tống Văn Nga
Ngày ban hành: 17/05/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ XÂY DỰNG
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 888/BXD-QLN
V/v: Thực hiện việc bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước theo  Nghị định 61/CP

Hà nội, ngày 17 tháng 05 năm 2006 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh

Ngày 19/5/2004, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 06/2004/NQ-CP về một số giải pháp phát triển lành mạnh thị trường bất động sản, trong đó giao Bộ Xây dựng đôn đốc các địa phương đẩy mạnh việc bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước cho người đang ở theo Nghị định 61/CP với thời gian theo quy định. Tiếp đó, Thủ tướng Chính phủ đã có Chỉ thị số 43/2004/CT-TTg ngày 03/12/2004 và văn bản số 1388/TTg-CN ngày 16/9/2005, trong đó có một số quy định nhằm tạo Điều kiện cho các địa phương đẩy nhanh tiến độ bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước và quy định cụ thể về thời gian thực hiện việc bán nhà.

Ngày 04/5/2006, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 06/2006/NQ-CP, trong đó cho phép các địa phương tiếp tục việc cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở theo mẫu giấy chứng nhận quy định tại Nghị định 60/CP ngày 05/7/1994.

Để thực hiện tốt Nghị quyết của Chính phủ và các văn bản nêu trên của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Xây dựng đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố có quỹ nhà ở thuộc sở hữu nhà nước khẩn trương thực hiện các việc sau:

1. Đẩy nhanh tiến độ bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước cho người đang ở thuê thông qua việc chỉ đạo các cơ quan có liên quan phối hợp chặt chẽ trong việc giải quyết bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước, tiến hành rà soát các văn bản quy định về bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước nhằm giảm bớt các thủ tục hành chính, tạo Điều kiện thuận lợi cho người mua nhà ở để hoàn thành việc bán quỹ nhà ở này vào ngày 31/12/2006. Cơ quan quản lý nhà ở của tỉnh có trách nhiệm thông báo bằng văn bản cho những người đang ở thuê nhà ở thuộc sở hữu nhà nước biết thời hạn bán nhà nêu trên. Đối với những nhà ở không thuộc diện bán, nhà ở mà người ở thuê không mua cần tiến hành Điều tra, tổng hợp; từ đó lập kế hoạch để xây dựng hoặc cải tạo lại nhằm khai thác hiệu quả quỹ nhà ở thuộc sở hữu nhà nước này.

2. Thực hiện việc cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở theo mẫu giấy quy định tại Nghị định 60/CP (giấy hồng) cho người mua nhà ở thuộc sở hữu nhà nước. Đối với các địa phương có nhu cầu bổ sung thêm mẫu giấy chứng nhận (giấy hồng) thì cần liên hệ với Bộ Xây dựng để được đáp ứng theo yêu cầu.

Bộ Xây dựng đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố chỉ đạo các cơ quan quản lý về nhà ở cấp tỉnh và các cơ quan có liên quan phối hợp thống nhất thực hiện việc cấp giấy chứng nhận nhằm đảm bảo các nội dung nêu trên.

Trường hợp có khó khăn vướng mắc cần liên hệ với Bộ Xây dựng để được giải quyết theo thẩm quyền./.

 

 

Nơi nhận:
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Sở Xây dựng các tỉnh, thành phố;
- Sở TNMT và NĐ Hà Nội; Sở TNMT Đà Nẵng;
- Văn phòng CP (để b/c);
- Lưu VP Bộ, Cục QLN (2b).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
 Tống Văn Nga

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 888/BXD-QLN của Bộ xây dựng về việc thực hiện việc bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước theo Nghị định 61/CP

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.548

DMCA.com Protection Status
IP: 3.216.79.60