Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 84/VPCP-KNTN về việc xử lý kết quả kiểm tra, rà soát về quy hoạch, giao đất, thu hồi đất tại 4 xã thuộc huyện Lương Sơn do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 84/VPCP-KNTN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Kiều Đình Thụ
Ngày ban hành: 06/01/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 84/VPCP-KNTN
V/v xử lý kết quả kiểm tra, rà soát về quy hoạch, giao đất, thu hồi đất tại 4 xã thuộc huyện Lương Sơn

Hà Nội, ngày 06 tháng 01 năm 2009

 

Kính gửi:

- Bộ Xây dựng;
- Bộ Tài nguyên và Môi trường;
- Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình.

 

Xét Báo cáo của Bộ Xây dựng (văn bản số 1911/BXD-KTQH ngày 22 tháng 9 năm 2008) và ý kiến của Bộ Tài nguyên và Môi trường (văn bản số 4699/BTNMT-TCQLĐĐ ngày 24 tháng 11 năm 2008) về kết quả kiểm tra, rà soát quy hoạch, thu hồi đất, giao đất của Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình trên địa bàn 4 xã của huyện Lương Sơn; Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng có ý kiến chỉ đạo như sau:

Giao Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội chỉ đạo tiến hành kiểm tra, rà soát lại việc phê duyệt quy hoạch chi tiết, cấp giấy chứng nhận đầu tư, giao đất, thu hồi đất của từng dự án trên địa bàn 4 xã trước đây thuộc huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình nay sáp nhập về Hà Nội, có biện pháp giải quyết cụ thể, bảo đảm yêu cầu: đúng quy định của pháp luật, phù hợp với quy hoạch sau khi Hà Nội mở rộng địa giới hành chính theo tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 260/CT-TTg ngày 04 tháng 3 năm 2008 và Thông báo số 240/TB-VPCP ngày 05 tháng 9 năm 2008 cùa Văn phòng Chính phủ; Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình nghiêm túc kiểm điểm về những thiếu sót trong quá trình phê duyệt quy hoạch chi tiết, cấp giấy chứng nhận đầu tư, công khai dân chủ khi thu hồi đất, giao đất; báo cáo kết quả lên Thủ tướng Chính phủ trong quý I năm 2009.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội và các cơ quan liên quan biết, thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng;
- Văn phòng TW Đảng;
- Ủy ban Kiểm tra TW;
- Thanh tra Chính phủ;
- VPCP: BTCN, PCN Kiều Đình Thụ, Cổng TTĐT, các Vụ: TH, ĐP, KTN;
- Lưu: VT, KNTN (3b).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Kiều Đình Thụ

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 84/VPCP-KNTN về việc xử lý kết quả kiểm tra, rà soát về quy hoạch, giao đất, thu hồi đất tại 4 xã thuộc huyện Lương Sơn do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.931

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.94.202.172