Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 7815/VPCP-V.I năm 2018 về đấu giá đất tại khu hành chính tập trung tỉnh Hải Dương do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 7815/VPCP-V.I Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Nguyễn Duy Hưng
Ngày ban hành: 17/08/2018 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 7815/VPCP-V.I
V/v đấu giá đất tại khu hành chính tập trung tỉnh Hải Dương

Hà Nội, ngày 17 tháng 8 năm 2018

 

Kính gửi: Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương.

Xét báo cáo của Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương (Văn bản số 58/BC-UBND ngày 23 tháng 5 năm 2018) về việc tổ chức đấu giá quyền thuê khu đất 17.045 m2 trong Khu hành chính tập trung và ý kiến của Bộ Tài nguyên và Môi trường (Văn bản số 3317/BTNMT-TCQLĐĐ ngày 25 tháng 6 năm 2018); Bộ Tư pháp (Văn bản số 2195/BTP-BTTP ngày 18 tháng 6 năm 2018); Bộ Tài chính (Văn bản số 7925/BTC-QLCS ngày 01 tháng 7 năm 2018); Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Văn bản số 5016/BKHĐT-PC ngày 24 tháng 7 năm 2018); Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình có ý kiến như sau:

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương kiểm tra, rà soát việc tổ chức đấu giá quyền thuê đất, có văn bản trả lời các nội dung phản ánh của Tạp chí Mặt trận; có hình thức công khai, giải trình trước dư luận theo tinh thần của Nghị định số 90/2013/NĐ-CP ngày 8 tháng 8 năm 2013 của Chính phủ Quy định trách nhiệm giải trình của cơ quan nhà nước trong việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao về việc tổ chức đấu giá quyền thuê khu đất 17.045 m2 trong khu hành chính tập trung và chịu trách nhiệm trước pháp luật về kết quả kiểm tra và tính hợp pháp của việc, tổ chức đấu giá quyền thuê đất; báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 30 tháng 9 năm 2018

Văn phòng Chính phủ thông báo để Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương biết và thực hiện.

(Sao gửi kèm theo văn bản của Bộ Tài nguyên và Môi trường (Văn bản số 3317/BTNMT-TCQLĐĐ ngày 25 tháng 6 năm 2018); Bộ Tư pháp (Văn bản số 2195/BTP-BTTP ngày 18 tháng 6 năm 2018); Bộ Tài chính (Văn bản số 7925/BTC-QLCS ngày 01 tháng 7 năm 2018); Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Văn bản số 5016/BKHĐT-PC ngày 24 tháng 7 năm 2018).

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg, PTTg Trương Hòa Bình (để b/c);
- Các Bộ: TN&MT; KH&ĐT, Tài chính, Tư pháp;
- VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Duy Hưng, các Vụ: TH, NN, QHĐP, Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, V.I(3). TS

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Duy Hưng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 7815/VPCP-V.I năm 2018 về đấu giá đất tại khu hành chính tập trung tỉnh Hải Dương do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.534

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 35.173.234.169