Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 7646/VPCP-KTTH Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Phạm Văn Phượng
Ngày ban hành: 06/11/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 7646/VPCP-KTTH
V/v nội dung điều tra trong Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2009

Hà Nội, ngày 06 tháng 11 năm 2008

 

Kính gửi: Ban Chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở Trung ương.

Xét đề nghị của Ban Chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở Trung ương tại văn bản số 17/BCĐTW ngày 03 tháng 11 năm 2008 về đề nghị bố trí câu hỏi về di cư ở phiếu điều tra mẫu như Quyết định số 94/2008/QĐ-TTg, Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng - Trưởng Ban Ban Chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở Trung ương có ý kiến như sau:

Đồng ý với kiến nghị của Ban Chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở Trung ương tại văn bản nêu trên. Ban Chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở Trung ương khẩn trương triển khai công tác chuẩn bị cho Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2009 theo đúng quy định tại Quyết định số 94/2008/QĐ-TTg ngày 10 tháng 7 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2009.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Ban Chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở Trung ương biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng CP, PTTg Nguyễn Sinh Hùng;
- Cục Thống kê TP HCM;
- VPCP: BTCN, PCN Phạm Văn Phượng, các Vụ: TH, TKBT, TTĐT;
- Lưu: VT, KTTH (3).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Phạm Văn Phượng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 7646/VPCP-KTTH ngày 06/11/2008 về việc nội dung điều tra trong Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2009 do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.917

DMCA.com Protection Status
IP: 222.255.214.198