Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 68/BXD-QLN về việc hướng dẫn việc mua bán bất động sản của Nhà Xuất bản Giáo dục Việt Nam do Bộ Xây dựng ban hành

Số hiệu: 68/BXD-QLN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Nguyễn Mạnh Hà
Ngày ban hành: 15/06/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
----------

Số: 68/BXD-QLN
V/v: Hướng dẫn việc mua bán bất động sản của Nhà Xuất bản Giáo dục Việt Nam

Hà Nội, ngày 15 tháng 6 năm 2009

 

Kính gửi: Nhà Xuất bản Giáo dục Việt Nam

Bộ Xây dựng nhận được công văn số 843/CV-NXBGDVN ngày 22/5/2009 của Nhà Xuất bản Giáo dục Việt Nam đề nghị hướng dẫn việc mua tài sản trên đất thuê. Sau khi nghiên cứu Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Việc chuyển nhượng tài sản trên đất thuê là giao dịch dân sự, được thực hiện theo quy định của Bộ Luật dân sự và Luật Đất đai. Trước khi làm thủ tục ký kết hợp đồng chuyển nhượng tài sản các bên phải thực hiên các quy định tại Khoản 4.2 Điều 4 và Tiết 3 Khoản 5 Điều 5 của Hợp đồng thuê đất số 80-2006/TNMTNĐ-HĐTĐTN giữa Công ty Cổ phần Lập Thể và Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội. Sau khi hoàn thành thủ tục chuyển nhượng tài sản, Nhà Xuất bản Giáo dục Việt Nam làm thủ tục xin cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng theo quy định tại Nghị định 95/2005/NĐ-CP ngày 15/7/2005 của Chính phủ về việc cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng và Thông tư số 13/2005/TT-BXD ngày 5/8/2005 của Bộ Xây dựng hướng dẫn thực hiện Nghị định 95/2005/NĐ-CP.   

Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng về hướng dẫn chuyển nhượng tài sản trên đất thuê. Đề nghị Nhà Xuất bản Giáo dục Việt Nam nghiên cứu thực hiện ./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VP, QLN (2).

TL. BỘ TRƯỞNG
CỤC TRƯỞNG CỤC QUẢN LÝ NHÀ VÀ
THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN
Nguyễn Mạnh Hà

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 68/BXD-QLN ngày 15/06/2009 về việc hướng dẫn việc mua bán bất động sản của Nhà Xuất bản Giáo dục Việt Nam do Bộ Xây dựng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.173

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 34.239.177.24
server251