Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 61/BXD-QLN về việc trả lời Tổng công ty xây dựng Bạch Đằng về xin đầu tư khu nhà ở thu nhập thấp do Bộ Xây dựng ban hành

Số hiệu: 61/BXD-QLN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Nguyễn Mạnh Hà
Ngày ban hành: 03/06/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
----------

Số: 61/BXD-QLN
V/v trả lời Tổng công ty xây dựng Bạch Đằng về xin đầu tư khu nhà ở thu nhập thấp.

Hà Nội, ngày 03 tháng 6 năm 2009

 

Kính gửi: Tổng công ty xây dựng Bạch Đằng

Phúc công văn số 181/TCT-ĐT ngày 14 tháng 5 năm 2009 của Tổng công ty xây dựng Bạch Đằng về xin đầu tư xây dựng khu nhà ở dành cho người có thu nhập thấp tại số 97 Bạch Đằng, Quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng; sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

1. Việc xin đầu tư xây dựng khu nhà ở dành cho người có thu nhập thấp tại số 97 Bạch Đằng, Quận Hồng Bàng thành phố Hải Phòng của Tổng công ty xây dựng Bạch Đằng là hoàn toàn phù hợp với chủ trương của Chính phủ được thể hiện trong Nghị quyết số 18/NQ-CP ngày 20 tháng 4 năm 2009 và Quyết định số 67/2009/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 24 tháng 4 năm 2009 về một số cơ chế, chính sách phát triển nhà ở cho người có thu nhập thấp tại khu vực đô thị.

2. Theo quy định hiện hành của pháp luật về nhà ở thì Ủy ban nhân dân cấp tỉnh là cơ quan quản lý nhà nước về nhà ở có thẩm quyền phê duyệt quy hoạch và chấp thuận chủ trương đầu tư các dự án nhà ở trên điạ bàn. Do đó, Tổng công ty xây dựng Bạch Đằng cần có đơn xin đăng ký đầu tư nhà ở thu nhập thấp để được hưởng các cơ chế, chính sách ưu đãi khi đầu tư xây dựng nhà ở thu nhập thấp theo Quyết định số 67/2009/QĐ-TTg ngày 24 tháng 4 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ, gửi Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng. Sau khi được Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng phê duyệt quy hoạch và chấp thuận đầu tư, Tổng công ty xây dựng Bạch Đằng khẩn trương xây dựng và chủ động phê duyệt dự án đầu tư, đẩy nhanh việc triển khai đầu tư xây dựng nhà ở thu nhập thấp trên địa bàn mà Tổng công ty làm chủ đầu tư. Vì vậy, Tổng công ty xây dựng Bạch Đằng cần liên hệ với Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng để được hướng dẫn chi tiết.

Trên đây là một số ý kiến của Bộ Xây dựng, đề nghị Tổng công ty xây dựng Bạch Đằng bám sát nội dung nêu trên để tổ chức thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- BT. Nguyễn Hồng Quân (để B/C);
- TT. Nguyễn Trần Nam (để B/C);
- UBND thành phố Hải Phòng;
- Sở Xây dựng TP Hải Phòng;
- Lưu: VP, QLN(2b).

TL. BỘ TR­ƯỞNG
CỤC TRƯỞNG CỤC QUẢN LÝ NHÀ VÀ THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN
Nguyễn Mạnh Hà

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 61/BXD-QLN về việc trả lời Tổng công ty xây dựng Bạch Đằng về xin đầu tư khu nhà ở thu nhập thấp do Bộ Xây dựng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.178
DMCA.com Protection Status

IP: 54.159.44.54