Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 60/BXD-QLN về việc hướng dẫn triển khai thực hiện chính sách nhà ở cho công nhân, sinh viên và người có thu nhập thấp do Bộ Xây dựng ban hành

Số hiệu: 60/BXD-QLN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Nguyễn Mạnh Hà
Ngày ban hành: 03/06/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
----------

Số: 60/BXD-QLN
V/v hướng dẫn triển khai thực hiện chính sách nhà ở cho công nhân, sinh viên và người có thu nhập thấp

Hà Nội, ngày 03 tháng 6 năm 2009

 

Kính gửi: Sở Xây dựng tỉnh Đồng Tháp

Phúc công văn số 399/SXD-QLN ngày 08 tháng 5 năm 2009 của Sở Xây dựng tỉnh Đồng Tháp đề nghị giải đáp một số vướng mắc về cơ chế, chính sách nhằm đẩy mạnh việc phát triển nhà ở cho học sinh, sinh viên các cơ sở đào tạo, nhà ở cho công nhân các khu công nghiệp tập trung, nhà ở cho người có thu nhập thấp tại đô thị; sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

1. Ngày 20 tháng 4 năm 2009, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 18/NQ-CP về một số cơ chế, chính sách nhằm đẩy mạnh phát triển nhà ở cho học sinh, sinh viên các cơ sở đào tạo và nhà ở cho công nhân lao động tại các khu công nghiệp tập trung, người có thu nhập thấp tại khu vực đô thị. Tiếp theo, ngày 24 tháng 4 năm 2009 Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 65/2009/QĐ-TTg về một số cơ chế, chính sách phát triển nhà ở cho sinh viên các trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp và dạy nghề thuê, Quyết định số 66/2009/QĐ-TTg về một số cơ chế, chính sách phát triển nhà ở cho công nhân lao động tại các khu công nghiệp thuê và Quyết định số 67/2009/QĐ-TTg về một số cơ chế, chính sách phát triển nhà ở cho người có thu nhập thấp tại khu vực đô thị. Theo đó, việc tạo ra quỹ đất sạch (đã được bồi thường giải phóng mặt bằng) hoặc được lấy từ quỹ đất dành để xây dựng xã hội đã có trên địa bàn, hoặc lấy từ một phần (tối thiểu là 20%) quỹ đất được giao cho các chủ đầu tư dự án nhà ở thương mại trên địa bàn. Bên cạnh đó, chi phí bồi thường giải phóng mặt bằng đối với các dự án nhà ở sinh viên được trích từ nguồn thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất để lại cho địa phương. Do vậy, việc các chủ đầu tư đã có đất sạch muốn đầu tư vào việc phát triển nhà ở cho các đối tượng nêu trên, thì ủy ban nhân dân cấp tỉnh căn cứ vào tình hình thực tế của địa phương để đưa ra các chính sách phù hợp, cụ thể như:

- Đối với các chủ đầu tư xây dựng các dự án nhà ở cho sinh viên đã ứng trước kinh phí bồi thường, hỗ trợ tái định cư thì số kinh phí bồi thường, hỗ trợ tái định cư đã đầu tư thì được ngân sách địa phương hoàn trả (quy định tại Nghị định số 69/2008/NĐ-CP ngày 30 tháng 5 năm 2009 của Chính phủ và Quyết định số 65/2009/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ).

- Đối với các chủ đầu tư xây dựng các dự án nhà ở cho công nhân và người có thu nhập thấp tại đô thị, thì số kinh phí bồi thường, hỗ trợ tái định cư đã ứng trước được tính vào giá thuê đối với nhà ở công nhân, và giá bán, thuê, thuê mua đối với nhà ở dành cho người có thu nhập thấp.

2. Nhà ở thu nhập thấp theo Quyết định số 67/2009/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ là loại nhà ở do các doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế đầu tư bằng nguồn vốn tự huy động và được hưởng các cơ chế, chính sách ưu đãi. Việc xác định các đối tượng được mua, thuê, thuê mua nhà ở thu nhập thấp đang được Bộ Xây dựng gấp rút soạn thảo và dự kiến sẽ ban hành trong tháng 6 năm 2009 Thông tư hướng dẫn về đối tượng, điều kiện, mẫu hợp đồng, quản lý sử dụng, vận hành khai thác nhà ở cho người có thu nhập thấp tại đô thị; theo hướng giảm nhẹ các điều kiện hơn so với các đối tượng được mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội được quy định tại Thông tư 05/2006/TT-BXD ngày 01/11/2006 của Bộ Xây dựng hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 90/2006/NĐ-CP ngày 06/9/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn luật Nhà ở.

Trên đây là một số ý kiến của Bộ Xây dựng, đề nghị Sở Xây dựng tỉnh Đồng Tháp bám sát các nội dung nêu trên kiến nghị hướng giải quyết với Uỷ ban nhân dân tỉnh để kịp thời triển khai thực hiện./.


Nơi nhận:
Như trên;
UBND tỉnh Đồng Tháp;
TT Nguyễn Trần Nam (để b/c) ;
Lưu: VP; Cục QLN (2b).

TL. BỘ TRƯỞNG
CỤC TRƯỞNG CỤC QUẢN LÝ NHÀ VÀ THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN
Nguyễn Mạnh Hà

 

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 60/BXD-QLN về việc hướng dẫn triển khai thực hiện chính sách nhà ở cho công nhân, sinh viên và người có thu nhập thấp do Bộ Xây dựng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.152
DMCA.com Protection Status

IP: 54.221.9.6