Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 5166/UB-QLĐT xác định đơn giá đất đối với hẻm do nhân dân tự bỏ tiền ra nâng cấp do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Số hiệu: 5166/UB-QLĐT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Vũ Hùng Việt
Ngày ban hành: 09/12/1999 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 5166/UB-QLĐT
V/v xác định đơn giá đất đối với hẻm do nhân dân tự bỏ tiền ra nâng cấp.

TP. Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 12 năm 1999

 

Kính gởi:

- Cục Thuế thành phố
- Sở Tài chánh-Vật giá thành phố
- Sở Địa chính-Nhà đất thành phố.

 

Xét đề nghị của Liên Sở Địa chính-Nhà đất, Tài chánh Vật giá-Cục Thuế thành phố công văn số 7523/Liên sở ngày 13/10/1999 về việc xác định đơn giá đất.

Ủy ban nhân dân thành phố chỉ đạo như sau :

Đối với hẻm đất do nhân dân tự bỏ tiền ra nâng cấp nếu có xác nhận của Ủy ban nhân dân quận, huyện thì giá đất để thu tiền sử dụng đất của các hộ dân thuộc hẻm này tính bằng 0,8 lần giá hẻm xi măng, nhựa cùng loại được ban hành kèm theo quyết định số 05/QĐ-UB-QLĐT của Ủy ban nhân dân thành phố.

Không áp dụng cách xác định giá đất nêu trên trong trường hợp thu thuế chuyển quyền sử dụng đất, các loại lệ phí và các khoản thu khác./.

 

 

Nơi nhận :
- Như trên
- TTUB : CT, PCT/TM, UV/TC
- UBND các quận huyện
- VPUB : CVP, PVP/QLĐT
- Lưu

T/M ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
K/T CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Vũ Hùng Việt

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 5166/UB-QLĐT xác định đơn giá đất đối với hẻm do nhân dân tự bỏ tiền ra nâng cấp do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.094
DMCA.com Protection Status

IP: 18.212.239.56